19/11/2020

Forvalter for Rohkunborri nasjonalpark - vikariat

  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Forvaltning Naturvern

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 02.12.2020
ARBEIDSSTED: Setermoen i Bardu kommune

 

Spennende stilling for engasjert naturforvalter: 

Forvalter for Rohkunborri nasjonalpark - vikariat

Om stillingen

Vi søker vikarforvalter for Rohkunborri nasjonalpark fra 1. februar og ut 2021.

Som nasjonalparkforvalter skal du bidra til en helhetlig forvaltning av Rohkunborri nasjonalpark.

Nasjonalparkstyret har ansvaret for forvaltningen av nasjonalparken. Du skal være sekretær for styret. Styret består av representanter for Bardu kommune, Sametinget, Talma sameby og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Oppgavene til nasjonalparkforvalteren omfatter saksforberedelse for styret, oppfølging og utarbeidelse av forvaltningsplan og tiltak i verneområdet. Du skal følge opp verneformål og verneforskrifter, sørge for nødvendig merking og skjøtsel i verneområdene og utarbeide informasjonsmateriell.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Det er opprettet et faglig rådgivende utvalg for nasjonalparken. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten, Miljødirektoratet og samiske myndigheter.

Kontorsted for stillingen er Setermoen i Bardu kommune.

Les mer om nasjonalparken på nettsidene til Rohkunborri nasjonalpark

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person med gode samarbeidsevner.  Vi forventer at du trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ser etter en kandidat som er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Søker må ha engasjement for naturforvaltning og være god på formidling, veiledning og dialog med ulike aktører.

For å bli vurdert for denne stillingen, må du ha

  • naturfaglig utdannelse tilsvarende bachelor. Hvis du har lang og relevant erfaring, kan det veie opp for utdanningskravet. Spesielt relevante fagområder for denne stillingen er naturforvaltning, arealplanlegging og reindriftsforvaltning.
  • gode samarbeidsegenskaper
  • god formidlingsevne
  • evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Vi legger vekt på erfaring fra offentlig forvaltning, kunnskap om samisk kultur og personlig egnethet. 

Du må disponere egen bil i jobben. 

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Kontorsted er Setermoen, administrasjonssentrum i Bardu kommune, med butikker, barnehage/skole, svømme-/idrettshall, organiserte fritidstilbud og turterreng i vill og vakker natur.  

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Heidi Marie Gabler på telefon 77 64 22 31 / 476 22 449 eller fmtrhmg@fylkesmannen.no eller Lisa Helgason Bjørnsdatter på telefon 77 64 22 03 / 416 08 772 eller lisbh@fylkesmannen.no.

Send søknad via Jobbnorge
Du søker elektronisk ved å legge inn CV og søknad i vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Dette må du ha med i søknaden: 

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Vitnemål og relevante attester

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Vi ønsker mangfold
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå