04/11/2020

Undervisnings- og prosjektstilling i akvakultur Guri Kunna videregående skole

  • Trøndelag fylkeskommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.12.2020

Arbeidsoppgaver

Spennende og varierte arbeidsoppgaver med undervisning og utviklingsarbeid innenfor akvakultur.

  • Undervisning i akvakultur på videregående skole.
  • Arbeid med EU-finansierte prosjekt innenfor akvakultur, deriblant det prestisjetunge BRIDGES-prosjektet som skal utvikle akvakulturutdanninga og samfunns- og næringsutviklingsnettverk i Norge og Europa. Det største utviklingsprosjektet innen yrkesfag som noen gang er tildelt en norsk videregående skole.

Kvalifikasjoner

Fagbrev innenfor akvakultur

Relevant høyere yrkesfaglig utdanning, høgskoleutdanning eller universitetsutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere som ikke oppfyller krav om pedagogisk utdanning kan få vilkårstilsetting der skolen legger til rette for at denne utdanninga kan gjennomføres. 

Personlige egenskaper

Fleksibel og løsningsorientert

Selvstendig og ansvarsfull

Evne til å skape motivasjon

Behersker skriftlig og muntlig engelsk 

Bevisst i å skape et godt arbeids- og læringsmiljø

Like seg i en noe uforutsigbar prosjekthverdag 

Gode samarbeidsevne i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kolleger og eksterne samarbeidspartnere  

Vi tilbyr

Et innovativt og godt arbeidsmiljø 

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler

Muligheter for faglig og pedagogisk utvikling

Det må påregnes noe reising både innenlands og utenlands i forhold til oppfølging av EU-prosjektene 

Kontaktpersonar:
Martin Sæther
Fagleder naturbruk
97 58 94 45
 Marsath@trondelagfylke.no  

Dag Willmann
Leder Guri Kunna ressurssenter
90 96 22 24
 Dagwi@trondelagfylke.no 

Ansettelsesform

Fast, Prosjekt

Søk nå