08/10/2020

Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole

 • Askøy kommune
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

askoy.jpg

SØKNADSFRIST: 25.10.2020

Arbeidsoppgaver

 • Miljøarbeid på 9.trinn. Den vi ansetter vil følge trinnet videre.
 • Kunne avdekke, undersøke og evaluere faktorer knyttet til skolemiljø.
 • Forebyggende arbeid opp mot skolemiljøet.
 • Bygge relasjoner med ungdommer i ulike livssituasjoner 
 • Ansvar for trivselsaktiviteter i friminutt. 
 • Ansvar for valgfaget innsats for andre, der trivselsaktiviteter er sentralt i faget.  
 • Delta, og være sentral i skolens arbeid med trygt og godt skolemiljø.
 • Samtaler med elever og foresatte.
 • Samarbeid med PPT, barnevern og andre etater som skolen samarbeider med. 
 • Samarbeide tett med skolens øvrige miljøveiledere, skolens lærere, rådgivere, helsesykepleiere og skolens ledelse.
 • Delta i skolens miljøteam og ressursteam.
 • Kunne lede og skrive planer for elever som skal ha tiltaksplaner av ulike slag.
 • Kunne ha frokostgrupper og helst alternative kroppsøvingstimer, og andre relevante og lignende oppgaver.
 • Være aktiv ute i skolens arealer så mye og ofte som mulig. 
 • Veiledning av kolleger og ansatte.
 • Delta på ulike kveldsarrangement ved skolen.  

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskoleutdannelse.
 • Erfaring med sårbare ungdommer i alderen 13-16 år. 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter.
 • Kompetanse og kjennskap til tiltaksarbeid rundt enkeltindivider og systemnivå
 • Gjerne sertifisering og kompetanse på ART, familierådgivning, gruppesamtaler, veiledning og samtaler med ungdommer.
 • Kompetanse på traumer 
 • Gjerne bakgrunn fra MST eller lignende.  
 • Kjennskap til Opplæringslovens § 9A.
 • Kompetanse i observasjon. 
 • God kompetanse på sosiale medier og gjerne dataspill.  
 • Må kunne jobbe strukturert og mestre selvledelse.
 • Kunne lede møter og tiltaksarbeid.  

Personlige egenskaper

 • Høy relasjonskompetanse, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Like tenåringer, og være nysgjerrig på hva som får en ungdom til å oppføre seg som de gjør. 
 • Være tålmodig og vennlig og rolig i alle situasjoner, også når det skjer mye på en gang.
 • Være situasjonssterk, og takle komplekse hendelser med mange involverte.
 • Ha svært gode samarbeidsevner.
 • Ha mye humor og godt humør.
 • Må ha høy arbeidskapasitet.
 • Være villig til å strekke seg og være fleksibel.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Særlige krav knyttet til stillingen

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse  

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

Godt arbeidsmiljø

I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende

 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Kontaktperson:
Hanne-Guri Hellevang Rektor  930 54 788

Ansettelsesform

Fast

Søk nå