16/09/2020

Undervisningstillinger Kvinesdal ungdomsskole.

  • Kvinesdal kommune
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 04.10.2020

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid -- så har du sjansen nå!

Kvinesdal ungdomsskole har ledig to vikariater på henholdsvis 100% og 80%.
80% tiltredelse snarest, med varighet til 31.07.2021.
100% tiltredelse 01.12.20, med varighet til 31.12.2021

Arbeidsoppgaver

Ønsket fagkompetanse: norsk, engelsk, men andre fag er også aktuelle.

Kvalifikasjoner

  • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn
  • Allmennlærerutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Universitets- og høyskoleutdanning og PPU

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning. Søkere bør ha god arbeidskapasitet, lojalitet og fleksibilitet.

Personlige egenskaper

Personen vi søker må ha gode samarbeidsevner, være tydelig klasseleder og god relasjonsbygger overfor elever, foresatte og kolleger.
Du må trives med å være synlig tilstede blant ungdommer og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid.
Du må ha vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring sosialt og faglig.
Du må ha gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling.

Vi tilbyr

Kvinesdal ungdomsskole er en 8 - 10 skole med f.t. 182 elever. Skolen driver systematisk pedagogisk utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på skole-hjem samarbeid, leseopplæring og læringsmiljø. Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet.
Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde.
For mer informasjon om skolen, se www.kvinesdal.ungdomsskole.no

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB!
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at
informasjonen blir holdt unntatt fra pressen.
Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.
§25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

Tøri Johannessen, Rektor Kvinesdal ungdomsskole, 95960497

Ansettelsesform

Fast

Søk nå