09/09/2020

Sykepleier - Hjemmetjenesten Melbu

  • Hadsel kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 20.09.2020

Vi har ledig:

Fast:

2 x 100%

1 x 75%

Stillingene er pr.tiden i tre-delt turnus, med arbeid hver tredje helg. Tiltredelse snarest 

Om stillingen

Stillingene er underlagt soneleder/ avdelingsleder og jobber i team som server tjenestemottakere i sine private boliger.

Vi ønsker oss søkere som er positive, kreative, løsningsorientert og som er i stand til å se nye måter å gjøre ting på.

Stillingene i hjemmebaserte tjenester innebærer primært pleie og omsorgsarbeid for hjemmeboende og er turnusarbeid.

 

Kvalifikasjoner

- Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon

- Personlig egnethet for stillingen

- IKT- kunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

- Førerkort klasse B

 

Ønskede kvalifikasjoner

- Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team

- God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder

- Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester

- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

- Er lyttende og løsningsorientert

 

Vi tilbyr

Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til faste sykepleierstillinger i kommunen. Dette

 

innebærer at nyansatte får tilbud om kr 100.000,- ved tilsetting i 100% stilling. Tilbud om dette blir gitt etter gjennomført

prøvetid.

Beløpet utbetales som et engangsbeløp og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter endt prøvetid.

Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent.

 

Vi kan også tilby:

- Utviklende og spennende stillinger der få dager er like

- Konkurransedyktige betingelser

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Et godt fagmiljø med fokus på utvikling

- Vi kan være behjelpelig med barnehageplass

- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør

Offentlighetslovens § 25.

 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.

Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.

Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no 

Søknadsfrist    20.09.2020                                 
Utlyst dato        01.09.2020                           
Vårref                  911

Du kan søke stillingen her

Kontaktperson

Geir Skog, Enhetsleder Hjemmetjenesten, tlf: 76164302, mobil: 90914685, geir.skog@hadsel.kommune.no

Ina- Beathe Alexandra Jensen, Soneleder, tlf: 7616 4340, mobil: 97526037, Ina.Jensen@hadsel.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå