09/09/2020

Fastlege og legestilling

 • Vinje kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

vinje.jpg
SØKNADSFRIST: 22.09.2020

Vinje helse og omsorg, Vinje legeavdeling har ledig 100% fast stilling som fastlege frå 01.10.20 og 100% fast legestilling frå 01.10.20 - ID 1793.
Søknadsfrist: 22.09.20

Legeavdelinga i Vinje kommune har hovudkontor i Åmot med utekontor i Rauland og Edland. Stillinga kan påkrevje teneste ved utekontora. Legetenesta har seks fastlegar og ein LIS1-stilling. Det er 10 tilsette som hjelpepersonell (9 sjukepleiarar og 1 legesekretær, samt avdelingsleiar. Vinje kommune samarbeider med Tokke kommune om felles legevaktordning. Kommunen er vertskommune for Tokke-Vinje legevakt.

Legetenesta er godt innarbeidd, og med eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåvene vil vere fastlegearbeid, kurativ arbeid, legevaktarbeid, ø-hjelp og kommunale oppgåver som tilsynsfunksjon ved sjukeheim/institusjon, helsestasjon og veiledning for leger i spesialisering. Det er krav om å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • norsk autorisasjon som allmennlege
 • interesse og erfaring for distrikts- og allmennmedisin og interkommunalt helsesamarbeid
 • gode IT kunnskapar
 • gode norskkunnskapar
 • førarkort klasse B
 • ein vil vektlegge personleg egnethet
 • gode samarbeidsevner og fleksibilitet

Me kan tilby:

 • Løn etter avtale
 • Veiledning rett mot spesialisering i allmennmedisin
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod 

Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Kenneth Haugland tlf 91864495 eller Kommuneoverlege Marius Opsahl tlf 47367248.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema.

Velkomen som søkjar!

Ansettelsesform

Fast

Søk nå