09/09/2020

Fastlegehjemmel - vikariat

  • Hadsel kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 04.10.2020

Hadsel kommune har ledig 3 stk fastlegehjemmel, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege.

1. Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021. Arbeidssted er for tiden ved Melbu legekontor.

2. Ledig fra og med 1. sept. 2020 til og med 15. sept. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor.

3. Ledig fra og med 7. sept. 2020 til og med 31. des. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor.

Alle stillingene er ledige per dags dato.

Aktuelle søkere vil derfor kontaktes forløpende. 

Om stillingene

Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege.

Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder basistilskudd og du betaler ikke leie for kontor og/eller personell. Alle inntekter/refusjoner tilfaller legen.

Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Det må påregnes inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen.

Krav til kompetanse

- Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden)

- Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)

- Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne

- Før tilsetting må politiattest fremlegges

- Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

- Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis

- Interesse for kommunehelsetjeneste

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert

- Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området

- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges

- Løsningsorientert

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.

Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Bruk den e-postadresse du er registrert med i kommunens personalsystemn. Ved behov kontakt lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse.

Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00

Søknadsfrist    04.10.2020                                 
Utlyst dato        01.09.2020                           
Vårref                  913

Du kan søke stillignene her

Kontaktperson

Hans Arne Jenssen, Enhetsleder Helseavdelingen, tlf: 76164230, mobil: 90230369, hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no

Ingebjørn Bleidvin, Kommuneoverlege, bleidvin@online.no 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå