09/09/2020

Avdelingsleder - Hjemmetjenesten Stokmarknes

  • Hadsel kommune
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

hadselkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 30.09.2020

Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i hjemmetjenesten sone Stokmarknes. 

Om tjenesten

Hjemmetjenesten sone Stokmarknes omfatter Stokmarknes med nærliggende områder, Langøya og Thodebo

heldøgnsbemannede omsorgsboliger med 20 leiligheter. Base for tjenesten er på Stokmarknes.

Avdelingen har pr. i dag 35 årsverk og 43 ansatte og gir tjenester til hjemmeboende innen områdene

hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, hjemmehjelp og hverdagsrehabilitering.

Da vår nåværende avdelingsleder har valgt å gå over i annen stilling, søker vi nå etter en ny avdelingsleder som er

motivert, engasjert og liker å arbeide i team. 

Om stillingen

Avdelingsleder har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Dette innebærer fagansvar, personellansvar og

økonomiansvar. Vi ønsker oss søkere som er positive, kreative, løsningsorientert og som er i stand til å se nye måter å gjøre ting på. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

- Ansvarlig for daglig drift av avdelingen, inkludert turnus og bemanningsplaner.

- Ansvarlig for at økonomiske rammer overholdes.

- Oppfølging av sykemeldte og sykefravær.

- Rekruttering og innleie av vikarer.

- Oppfølging av avviksmeldinger og HMS-arbeid.

- Oppfølging og faglig ansvar for lærlinger og studenter/elever.

- Etablere og motivere til gode samarbeidsrutiner.

- Veilede personalet i det daglige arbeidet og i forbindelse med faglige spørsmål.

- Ivareta koordinering, samarbeid og samhandling internt ved enheten, samt utvikle og vedlikeholde relasjoner til

eksterne samarbeidspartnere.

- Bistå ansatte i komplekse og faglig utfordrende brukersaker.

- Koordinere opplæring og faglig utvikling hos de ansatte. 

Krav til kompetanse

3-årig bachelor i sykepleie.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

God kunnskap om bruk av data som verktøy.

Førerkort klasse B.

Erfaring som leder.

Erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Ønskede kvalifikasjoner

Lederutdanning

Erfaring fra hjemmebaserte tjenester.

God kjennskap til bruk av turnusprogram, turnus og lov- og avtaleverk.

Kjennskap til Visma Profil og Visma Mobil omsorg 

Personlige egenskaper

Er lyttende og løsningsorientert.

Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder.

Vise evne til god økonomiforståelse og økonomistyring. 

Vi tilbyr

- Konkurransedyktige betingelser

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Utviklende og spennende stilling der få dager er like

- Kollegaer med lang erfaring innen fagfeltet og gode samarbeidsevner

- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

- Vi kan være behjelpelig med barnehageplass 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og

praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad,

men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de

nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum

bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved

intervju/frammøte.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør

Offentlighetslovens § 25.  

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.

Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" 

www.hadsel.kommune.no 

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om

du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. 

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du

ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. 

Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta

kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer.

Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:

personal@hadsel.kommune.no 

Vår ref. 915

Kontaktperson

Geir Skog, Enhetsleder Hjemmetjenesten, tlf: 76164302, mobil: 90914685, geir.skog@hadsel.kommune.no 

Randi Anita Gaare Fredriksen, Avdelingsleder, tlf: 76164275, mobil: 94130081, randi.gaare.fredriksen@hadsel.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå