07/09/2020

Sykepleiere x 3, Orkdal Helsetun

 • Orkland kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.09.2020

Orkdal helsetun i Orkland skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst.

Vi har flere ledige stillinger for sykepleiere:

 • 100 % fast på korttidsavdeling
 • 100 % fast på langtidsavdeling
 • 80 % fast nattstilling på korttidsavdeling

Orkdal helsetun består av om lag 180 ansatte som gir et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Vi har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser.

Hvem er du?

 • Du har utdannelse svarende til stillingen du søker, har gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon, relevant lovverk og bruk av IKT- verktøy.
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig og evner å være fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er engasjert og evner å både jobbe selvstendig og i team, samt kan bidra til å utvikle og forbedre tjenesten.
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, Klok og Nær

Hva kan vi tilby?

 • Spennende stillinger i en enhet med sterkt fokus på utvikling og gode møter mellom mennesker.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Fagutvikling og kompetanseheving i henhold til pasientsikkerhetsprogrammets program for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og en tilpasset versjon av NEWS
 • Forbedringsarbeid knyttet opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helsetjenesten
 • Positivt og godt etablert arbeidsmiljø

For alle tilsettinger gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Politiattest må framvises ved tilsetting. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wenche Enoksen, Tlf: +47 72471927, Mobil +47 47654979, Epost: wenche.enoksen@orkland.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå