04/09/2020

Ledig fast 100% stilling som lærar

  • Austrheim kommune
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.09.2020

På Årås skule er det ledig 100% fast stilling. Vi søkjer etter lærar som kan ha undervisning på ungdomstrinnet. Årås skule treng ein lærar som har 60 stp i norsk, 60 stp engelsk og kunst og handverk i sin fagkrets.

Opplysninger avdeling

Årås skule har 240 elevar fordelt på 1.-10.trinn. Årås skule er ein PALS-skule.Hovudfokus for utviklingarbeidet er Fagfornyinga, læringsmiljø og analysekompetanse. Skulen er òg med i realfagskommuneprosjektet i regi av UDIR 

Arbeidsoppgåver

Årås skule er organisert i team, Til stillinga som er utlyst kan det bli aktuelt å vere kontaktlærar.

Vi treng lærar som har kompetanse i:
- Norsk (60 stp.)
- Engelsk (60 stp.)
- Kunst og handverk

Krav til kompetanse

Kompetanse og politiattest jfr. Opplæringslova.
Vi søkjer allmennlærarar med ulik fagkompetanse.
På ungdomsskuletrinnet ber ein om kompetanse på min. 60 stp. i norsk og engelsk og 30 relevante studiepoeng for å
undervise i øvrige fag på ungdomstrinnet.

Registrer på cv-en kva fag/studiepoeng ein har.

Informasjon om stillinga

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Bodil Boie Brekkan.
Bodil.Boie.Brekkan@austrheim.kommune.no  Mobil: 416 67 755.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, SPK.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000

 Kontaktpersoner:
Bodil Boie Brekkan
Rektor
E-post bodil.boie.brekkan@austrheim.kommune.no 
Mobil +4741667755

Ansettelsesform

Fast

Søk nå