17/07/2020

Rådgiver/seniorrådgiver, Helse- og sosialavdelingen

  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.08.2020

Dersom du er opptatt av å sikre rettsikkerheten for personer med utviklingshemming, kan dette være en stilling for deg.

Om stillingen og arbeidsoppgaver 

Vi søker en engasjert person med helse- og omsorgsfaglig bakgrunn til vår helse- og sosialavdeling. Hos oss får du 44 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Stillingen er knyttet til helse- og omsorgsseksjonen.

Vi arbeider for alle innbyggerne i Troms og Finnmark og har ansvar knyttet til helse- og omsorgstjenester fra mors liv til livets slutt. Arbeidet vårt er utadrettet og variert. Vi arbeider i knutepunktet mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten som kommuner, helseforetak og private. Arbeidet preges av tverrfaglighet.

Vi som arbeider i helse- og omsorgsseksjonen, er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og jurister. Selv om vi har det travelt, har vi det artig sammen. Vi har et godt arbeidsmiljø.

Du skal bidra med helse- og omsorgsfaglige vurderinger på seksjonens saksbehandlingsområde innen fagområdet kap. 9 i helse og omsorgsloven. (Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming, stedlige tilsyn og habiliteringsområdet).

Vi bidrar til å iverksette nasjonal politikk, som sektormyndighet.  Dette gjøres gjennom tilskuddsforvaltning, dialog, opplæring og råd og veiledning til helse- og omsorgstjenestene i Troms og Finnmark. Vi er også rettsikkerhetsmyndighet. 

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha: 

  • minimum bachelor i vernepleie, annen treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse og omsorg kan også være aktuell
  • autorisasjon som helsepersonell
  • relevant yrkeserfaring
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig

Vi ønsker at du har:

  • digital kompetanse
  • god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten
  • kjennskap til offentlig forvaltning
  • kjennskap til Troms og Finnmark, gjerne knyttet til helse- og omsorgstjenester til samisk befolkning

 For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på vds.-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/ helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48/ 906 64 488.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  

Ansettelsesform

Fast

Søk nå