08/07/2020

Kontrollantinspektør - Fagavdelingen, seksjon for menneskelig ytelse og utdanning

 • Luftfartstilsynet
Luftfart

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 19.08.2020
ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [kart]

Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart. Hovedoppgaven er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart ved å fastsette regelverk, godkjenner og fører tilsyn med bl.a flyselskaper, verksteder, flyskoler, luftfartøyer, sertifikatinnehavere og lufthavner. Luftfartstilsynet er lokalisert i Bodø.

Vi søker nå etter en kontrollantinspektør i Fagavdelingen, seksjon Menneskelig ytelse og utdanning, som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Den rette personen kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver.

Du vil få jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Luftfartstilsynets viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. Som kontrollantinspektør vil du få direkte påvirkning på flysikkerheten gjennom oppfølging av hele kontrollantvirksomheten. Bli med oss og styrk utviklingen innen norsk flyvirksomhet!

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.

Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver
 • Utnevnelse og tilsyn med seniorkontrollanter
 • Autorisering og tilsyn med kontrollanter til flygersertifikat og tilhørende rettigheter
 • Utvide og fornye/forlenge autorisasjoner tilknyttet ansvarsområdet
 • Tilrettelegging og gjennomføring av grunnleggende kontrollantseminar og årlige standardiseringsseminar for kontrollanter og seniorkontrollanter
 • Saksbehandling som reguleres av de forskrifter seksjonen er ansvarlig for
 • Utarbeidelse av forskriftskrav og informasjonsmateriell til bruker/målgrupper
 • Utvikling av interne håndbøker og prosedyrer
 • Utstedelse av sertifikat og tilsyn med sertifikatinnehavere
 • Oppfølging av inspeksjonsrapporter
 • Stillingen omfatter saksbehandling relatert til kravspesifikasjoner innenfor sertifikatbestemmelser
 • Faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter
 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 30 reisedager
Kvalifikasjoner
 • Inneha, eller ha hatt sertifikat av type CPL/IR,(A/ H) eller ATPL(A/H) med typerettighet og helst TRI for JAR/FAR 23/25 fly eller JAR/FAR 27/29 helikopter
 • Inneha, eller ha hatt kontrollantautorisasjon/-bevis
 • Omfattende erfaring fra instruktørvirksomhet
 • 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfart
 • Erfaring som fartøysjef på luftfartøy i kategorien "tung (sivil) luftfart" vil bli foretrukket.
 • For søkere med lavere flygererfaring kan annen operativ erfaring relatert til fagområdet bli vurdert.
 • Operativ administrativ erfaring og ledererfaring
 • Erfaring fra kvalitetsrevisjon og risikostyring vil bli vektlagt
 • Gode IKT kunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det stilles krav om uttømmende politiattest
 • Den totale kompetanseprofilen til kandidaten vil bli vurdert
 • Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten
Personlige egenskaper
 • Har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Har evne til å se detaljenes betydning i helheten
 • Har evne til å ta initiativ
 • Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er resultatorientert og handlekraftig
 • Er analytisk og helhetstenkende
 • Er kontaktskapende og god til å samarbeide
 • Har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statstjenestemann
Vi tilbyr
 • Krevende faglige utfordringer samt interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Nært samarbeid med andre faggrupper.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger.
 • Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver Lønnstrinn A 75-82, p.t. kr. 704.900 - 860.300, for spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom.
 • Parkeringsgarasje og kantine.

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.

Kontaktinformasjon

Erik Hammer
Seksjonssjef Menneskelig ytelse og utdanning
99401448

Ansettelsesform

Fast

Søk nå