01/07/2020

Lærere ved Ibestad skole

 • Ibestad kommune
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.08.2020

1 stilling lærer fast 100 % - 1. – 7.klasse
Lærer med godkjent allmennlærerutdanning 1. – 7.klasse.
Fagønsker: norsk, matematikk. engelsk, kunst og håndverk
Tiltredelse snarest.

1 stilling lærer fast 100 % – Voksenopplæring/5. - 10.klasse
Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, kompetanse til å undervise minoritetsspråklige.
Også ønskelig med kompetanse for å undervise i kunst- og håndverk.
Tiltredelse 1.desember 2020

 • 1 stilling 100 % - spesialpedagog i vikariat
  for skoleåret 2020/2021
  Kvalifikasjonskrav
  Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og kompetanse i spesialpedagogikk.
  Søkere med erfaring med og kompetanse innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og atferdsproblematikk vil bli prioritert.
  Tiltredelse snarest.
   

Arbeidsoppgaver

De som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Det er en fordel med kompetanse i kunst og håndverk.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha godkjent lærerutdanning med kompetanse til å undervise i grunnskolen på de respektive trinn: 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn.
Vi ønsker deg som:
- er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom
- er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
- er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn
- er en trygg klasseleder som skaper godt klassemiljø
- jobber godt og strukturert selvstendig og i team

Annet

Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 85 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og skolens kompetansebehov.
Lønn og øvrige arbeidsvilkår ihht. gjeldende lov- og avtaleverk.
Det kreves politiattest jf. Opplæringslovens § 10-9.
Søkerlisten er offentlig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Lønn etter tariff.

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.
Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Enhetsleder/rektor Trond-Arvid Isaksen, telefon 48099549 eller
oppvekstleder Willy Aas, telefon: 91126265.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå