01/07/2020

Direktør for samfunn og samskaping

  • Halden kommune
Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.08.2020

Direktør for samfunn og samskaping

Halden kommune etablerer en helt ny kommunalavdeling for å lykkes med noen av de viktigste utfordringene vi har foran oss. Kommunalavdelingen skal hete «Samfunn og samskaping» fordi fremtidens kommune ikke er noe vi kan skape alene. Nå søker vi etter en direktør til å lede denne viktige avdelingen. Vi trenger deg som vil forme fremtidens kommune sammen med andre.

Med etableringen av «Samfunn og samskaping» får Halden kommune fire kommunalavdelinger. De tre andre er «Helse og mestring», «Undervisning og oppvekst» og «Teknisk». Mange av virksomhetene som nå samles i en ny kommunalavdeling har tidligere vært organisert som stabsfunksjoner under kommunedirektøren.

Kommunalavdeling samfunn og samskaping vil inneha følgende områder:
Næringsutvikling og Smart City, Frivillighet og folkehelse, SLT-funksjon, Overordnet plan, Service og kommunikasjon, Kultur, NAV, Halden kommunale kompetansesenter og Arbeids- og aktivitetssenter. Direktøren som ansettes vil selv ha muligheter til å påvirke organiseringen av avdelingen. 

Arbeidsoppgaver

God innbyggerdialog og vellykket arbeids- og aktivitetstilbud vil være suksesskriterium for fremtidens kommune.  Den nye direktøren skal lede den utviklingen i riktig retning.

En av hovedhensiktene med opprettelsen av kommunalavdelingen er å forenkle og styrke innbyggerdialogen. Innbyggere er en kommunes viktigste ressurser, og samhandlingen med disse i kommune 3.0-perspektiv, er avgjørende for å lykkes som kommune frem mot 2040. 

Et annet mål er å lykkes enda bedre med arbeids- og aktivitetslinjen. Ved å koble ulike miljøer, vil vi få til et godt forebyggende arbeid på et bredt felt til beste for de i Halden som trenger dette.

Direktøren vil ha ansvaret for drift og utvikling av de ansvarsområdene som ligger til området nevnt over. 

Direktøren er videre deltaker i kommunedirektørens ledergruppe, og vil være en viktig bidragsyter til en helhetlig utforming av kommunens strategier og tjenesteutvikling.  

Halden kommune samarbeider tett med andre kommuner i Søndre Viken og i større grad nå også mot de øvrige kommunene i Viken. God kommunikasjon og nettverk med disse vil være viktig å etablere.


Kvalifikasjoner
Du må ha:

  • ledererfaring med dokumentert gode resultater, gjerne fra tjenesteytende virksomhet i omstilling
  • relevant høyskole- og/eller universitetutdanning. Lederutdanning er ønskelig. Relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravene
  • et sterkt samfunnsmessig engasjement, samt god og bred kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som forstår og praktiserer lederrollen på en måte som skaper tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Evner til å bygge relasjoner både internt og eksternt er svært viktig. Som leder er du inkluderende, tydelig, strukturert og beslutningsdyktig. Du har stor oppmerksomhet på arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi trenger deg som går foran, som vil, kan og tør.

Vi tilbyr

  • varierte ledelsesutfordringer i en kompleks organisasjon tett på samfunnsutviklingen
  • spennende omstillings- og utviklingsarbeid
  • en bred og morsom samhandlingsarena
  • lønn etter avtale
  • gode pensjonsbetingelser
  • mulighet til å påvirke utviklingen av fremtidens Halden

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

Kontaktpersoner:

Kommunedirektør Roar Vevelstad
mob: +47 95798772

Ansettelsesform

Fast

Søk nå