01/07/2020

Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar/ helsefag/ ass.stilling, 13.15-20% fast

  • Etne kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 26.07.2020

Ledige helgestillingar for både sjukepleiar, helsefagarbeidar og assistentar både institusjons- og heimebaserte tenestar

Arbeidsoppgåver

- Pleie- og omsorgsoppgåvar
- Dokumentasjon i Profil
- Samarbeid med pårørande
- Godt teamarbeid

kompetanse:

- Godkjent sjukepleiar/sjukepleiarstudentar/helsefagarbeider og assistentar
- Gode datakunnskap
- Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

- Me leitar etter deg som har eit positivt syn på livet og eit godt humør
- Har god fagleg innsikt og tryggleik
- Er besluttningsdyktig og sjølvstendig
- Har gode evner til samarbeid, koordinering, delegering og kommunikasjon
- Tør ta ei utfordring
- Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
- Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjing.

Annan informasjon

Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.

Søknad skal sendast

Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.

Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje.


Kontakter

Navn: Doreen Halleland
Tittel: Avd.leiar
E-post: doreen.halleland@etne.kommune.no
Mobil: 94142397

Navn: Ruth Cecilie Kvame Økland
Tittel: Sjukepleiar / Konsulent
E-post: ruth.okland@etne.kommune.no
Mobil: 90059085

Navn: Vibeke Skjold Heggebø
Tittel: Avdelingsleiar
E-post: Vibeke.Skjold.Heggebo@etne.kommune.no
Mobil: 46952449

Ansettelsesform

Fast

Søk nå