30/04/2020

Pedagogisk leder 2 x 100% fast

  • Rennebu kommune
Barnehage Ledelse

Stillingsbeskrivelse

rennebu.jpg
SØKNADSFRIST: 24.05.2020

2 x 100% fast stilling som pedagogisk lederfra 01.08.2020.

Beskrivelse av arbeidssted

Vonheim barnehage ligger på Berkåk og består av seks avdelinger som er fordelt på tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Ei av storbarnsavdelingene er lokalisert i brakke/modul inne på barnehagens område.
Barnehagene i Rennebu sitt hovedsatsningsområde er innenfor livsmestring og helse og fra høsten 2020 blir vi med i MOT-programmet Barnehagen som samfunnsbygger.

Hovedarbeidsområder

Organisere og lede arbeidet på avdelingen i samsvar med mål for enheten.
Ha ansvar for planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Ansvar for veiledning av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter.
Hovedansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte på avdelingen.
Hovedansvar for utviklings- og endringsarbeid på avdelingen. 

Ønskede kvalifikasjoner

Godkjent utdanning som barnehagelærer.
Erfaring fra yrket sees på som positivt.
Være faglig oppdatert og nytenkende - positiv til utviklingsarbeid.
Være med å bidra til et godt og åpent arbeidsmiljø.
Ha evne til å se det enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet.
Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger.
Være initiativrik og reflektert.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktperson:
Marta Hage Enhetsleder E-post marta.hage@rennebu.kommune.no  Mobil 97770294 Arbeid 72428190

Ansettelsesform

Fast

Søk nå