30/04/2020

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.05.2020

Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning?

Om stillingen

Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver på juridisk seksjon hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser.

Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet.

På juridisk seksjon jobber det elleve jurister med kontor i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Vadsø. 

Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.

Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett.

Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark.

Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du:

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du:

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

 • har gode juridiske ferdigheter
 • jobber godt og selvstendig
 • fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
 • jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister
 • har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning

Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå