17/03/2020

80% fast stilling som sjukepleiar

  • Vinje kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

vinje.jpg
SØKNADSFRIST: 30.03.2020

Heimetenesta

Me utvidar vikarbanken vår og har ledig 80% fast stilling som sjukepleiar   –  heimetenesta i Åmot  - ID 1756
Søknadsfrist: 30.03.2020

Stillinga vert oppretta for å dekke behov for vikar ved fråver i hemetenestane i Vinje.

Heimetenestane har avdelingar i Rauland, Øvre Vinje og i Åmot. Du vil få ein fast turnus i Åmot, men må påreikne at arbeidsstad kan variere. Likar du varierte oppgåver kan dette vera stillinga for deg. Stillinga har  arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 t/v.

Kvalifikasjonar:

  • Autorisasjon som sjukepleiar
  • Søkjarar må ha førarkort og disponere eigen bil
  • Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet
  • Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg minimum nivå B2
  • Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader)

Dersom det ved interne omrokkeringar vert ledige fleire stillingar, tilset me og i desse.

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Vitnemål og attestar må takast må takast med til intervju. Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, 46 92 40 80.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå