11/03/2020

Helse- og omsorgsleiar

 • Masfjorden kommune
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

masfjorden.jpg
SØKNADSFRIST: 31.03.2020

Me søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar i Masfjorden kommune.

Stillinga har eit overordna ansvar for helse- og omsorgstenesta, og er plassert i rådmannen si leiargruppe. Den som vert tilsett vil i stor grad kunne vere med på å påverke tenesteprofilen til kommunen.

Helse- og omsorgsleiar har overordna ansvar for legetenesta, helsestasjon, sjukeheim, heimetenesta, psykisk helseteneste, fysioterapi/ergoterapi, bu- og avlastingsting og NAV.

Arbeidsoppgåver

 • overordna styring og leiing av avdelingane
 • heilskapleg ansvar for økonomi og budsjett
 • overordna personalansvar
 • ansvar for å leie og utvikle avdelingane sitt tenestetilbod og arbeids- og fagmiljø
 • handsaming av saker for eige område til politiske organ

Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben.

Kvalifikasjon

 • har helsefagleg/sosialfagleg høgskuleutdanning
 • leiarerfaring og gode resultat frå personalleiing og budsjettstyring
 • god økonomi- og budsjettforståing
 • kjennskap til offentleg forvaltning
 • kommuniserer godt, og har ein tydeleg og inkluderande leiarstil
 • er løysings orientert og har vilje til utvikling og samarbeid
 • skapar gode relasjonar og resultat gjennom samarbeid med tilsette og deira tillitsvalde
 • har god arbeidskapasitet med evne til å prioritere og delegere
 • er nytenkjande og vil arbeide med endring og utvikling

Personlege eigenskapar for stillinga vil bli tillagt stor vekt.

Me tilbyr

 • ei sjølvstendig stilling med eit stort handlingsrom
 • erfarne medarbeidarar i administrasjonen og i leiinga
 • løn etter avtale
 • god pensjonsordning i KLP
 • tilsetting i tråd med gjeldande lov- og avtaleverk
 • prøvetid på 6 månader

Nynorsk vert nytta som arbeidsspråk.

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest og utfylt MRSA- og tuberkuloseskjema. Attestar og vitnemål må leggjast fram i samband med intervju.

Slik søkjer du

Søk elektronisk via heimesida til kommunen.
https://www.masfjorden.kommune.no/ledige-stillingar2/
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Masfjorden kommune 56166200.

Kontaktperson:
Rådmann Svein Helge Hofslundsenge
tlf: +47 56166215
mob: +47 90624235

Ansettelsesform

Fast

Søk nå