11/03/2020

Flyplassinspektør

 • Luftfartstilsynet
Luftfart

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.03.2020
ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [kart]

Luftfartstilsynet har ledig en fast stilling som flyplassinspektør ref. 2020/08 i fagavdelingen, flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplass og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Innenfor flyplass-området gjennomfører seksjonen godkjenning og fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør, og bistår også andre myndigheter angående helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Dessuten deltar seksjonen i utarbeidelsen av forskrifter og regelverk relatert til seksjonens fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også Luftfartstilsynets virksomhet rettet mot rapportering og merking av luftfartshinder.

Den rette kandidaten kan se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.

Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver
 • Føre tilsyn med flyplasser og helikopterplasser, herunder forberede, gjennomføre og følge opp inspeksjoner
 • Godkjenning av flyplasser og helikopterplasser, herunder utarbeidelse av godkjenningsvilkår
 • Utvikling av forskrifter
 • Behandle øvrige saker innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde
 • Deltakelse i internasjonalt samarbeid
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Søkere med annen relevant utdanning som har lang og særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert
 • Utdanning eller erfaring fra elektro er en fordel
 • Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra fagområder relatert til operativ flyplassdrift eller luftfartsvirksomhet
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og flyplassutforming
 • Søkere med erfaring fra flyplassdrift vil bli vektlagt
 • Erfaring fra saksbehandling er en fordel
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper
 • Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må eventuelt også kunne sikkerhetsklareres
Personlige egenskaper
 • Du kan arbeide systematisk og selvstendig, men også inngå i et team
 • Du er initiativrik og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du er kontaktskapende og god på å samarbeide
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt
 • Du har evne til å lytte og kunne formidle budskap på en enkel måte
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver SKO 1364. Avlønning i lønnsspennet 640.200 - 704.900 kr pr år. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater
 • Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom og tilskudd til trening
 • Parkeringsgarasje og kantine 

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 
Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.
Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.   Kontaktinformasjon

Henning R. Tennes
Seksjonssjef flyplass- og flysikring
97125373
hrt@caa.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå