14/02/2020

Assisterende rektor

 • Grane kommune
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

grane.jpg

SØKNADSFRIST: 08.03.2020

Grane barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som assisterende rektor fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam med rektor, assisterende rektor, leder SFO og teamledere.

Ressursen er 50% administrasjon og 50 % undervisning. Assisterende rektor har sitt kontor lokalisert på Stormoen 1.-4. trinn.

Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset.

Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag.

Vi benytter iPad på 1.- 4 og Pc med Office 365 fra 5.-10.

Vi er en leksebevisst skole. Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Vi har uteskole på 1.-6. trinn samt tilbud om skolefrokost på 1.-10. trinn.

Arbeidsoppgaver:

Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er også rektors stedfortreder.

Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse.

Andre oppgaver:

 • samarbeide nært med resten av skolens ledergruppe.
 • være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser.
 • utføre generelle skoleadministrative oppgaver.
 • ha hovedansvar for vikarordningen.
 • stillingen vil inneholde undervisning på 1.-4. trinn

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling.

Du må være motivert for å være en del av lederteamet på Grane barne- ungdomsskole og opptatt av å få til et godt samarbeid internt og eksternt.

Vi søker deg som:

 • er positiv, ryddig, inkluderende og løsningsorientert.
 • kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar.
 • viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt.
 • er god på veiledning og oppfølging av personalet.
 • har god digital kompetanse.

Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.

Formelle kvalifikasjonskrav:

Pedagogisk kompetanse -- høyskole/universitetsnivå

Lederutdanning og/ eller ledererfaring innenfor området er ønskelig.

Kjennskap til Office 365 og undervisning med læringsbrett er ønskelig.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til avtale
 • God offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God barnehagedekning
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Annet:

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser.

Ved tilsetting må det framlegges politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknad sendes innen 8. mars. 2020

For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes.

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå