12/02/2020

Sjukepleiar

  • Vinje kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

vinje.jpg
SØKNADSFRIST: 28.02.2020

Vinje helse og omsorg, sjukeheimen, vikarbank. 50 % fast stilling - ID 1732
Søknadsfrist: 28.02.20

Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg.

  • Stillinga er ledige frå snarast
  • Krav til søkjar: autorisert sjukepleiar
  • Det blir vektlagt gode evner for samarbeid og fleksibilitet
  • Stillinga vil ikkje vera knytt til ei gruppe, men skal brukast fleksibelt i heile sjukeheimen.


Blir det interne omrokkeringar kan det bli tilsett i fleire stillingar.

Me kan tilby:

  • Løn etter avtale
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
     

​I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Baiba Sheine tlf: 953 05 641.


Søknad skal sendast på elektronisk skjema

Ansettelsesform

Fast

Søk nå