10/02/2020

Ledig 100 % vikariat som ruskonsulent

  • Åmot kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

amotkommune_top-ny.jpg

SØKNADSFRIST: 23.02.2020

Vi søker etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig med rusarbeidet i kommunen. Vi søker deg som vil arbeide opp mot visjonen til Åmot kommune: vilje til vekst, ved at du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og du ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Da ber vi deg lese videre.

Ruskonsulenten arbeider i et faglig miljø med psykolog og psykiatrisk sykepleier. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og med eksterne samarbeidspartnere. Vi søker etter en ruskonsulent i 100 % stilling - svangerskapsvikariat. Stillingen er organisert inn i avdeling for psykisk helse og rus, som er en del av Enhet for institusjoner og spesialiserte tjenester. Er forebyggende og rehabiliterende rusarbeid noe du brenner for, da er det kanskje deg vi søker etter.

Er det deg vi søker? 
- Har du et brennende engasjement og ønsker å hjelpe brukere med rusproblemer?
Har du relevant videreutdanning og/eller erfaring innenfor fagfeltet rus og/eller psykisk helse?
Liker du veilednings- og koordineringsoppgaver?
Er du i tillegg tydelig og strukturert? Initiativrik og fleksibel? Løsningsorientert?
Har du gode samarbeids- og kommunikasjonsevner?
Har du god kjennskap til gjeldende lover og forskrifter innen fagfeltet?
Dette er noe av det vi ønsker at vår ruskonsulent besitter.

Stillingen krever at du har en bachelorgrad i helse- eller sosialfag, fortrinnsvis videreutdanning med relevant ruskompetanse og/eller psykisk helse. Du må ha førerkort kl. B, beherske IKT-verktøy og har en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vektlegges betydelig.
​ 
Om du kjenner deg igjen av noe av det vi leter etter, kan vi tilby deg en jobb med spennende arbeidsoppgaver:
Gi råd og generell veiledning innenfor rusfaglige spørsmål
Kartlegge og vurdere hjelpebehov
Oppfølging av brukere før, under og etter behandling i spesialisthelsetjeneste
Koordinere tjenester ved sammensatte behov (IP og ansvarsgruppemøter)
Vurdere akutte hjelpebehov og bistå i kontakt med andre hjelpeinstanser
Følge opp brukere som er under LAR-behandling
Veilede andre ansatte i kommunen i rusfaglige spørsmål
Pårørendearbeid
Bistå i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.
Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

​ Vi kan tilby 
​Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer.
Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser
Pensjonsordning i KLP

Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson
Astrid Bekken, enhetsleder spesialiserte helse- og velferdstjenester
Tlf: 906 39 139, Astrid.bekken@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett ​
I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå