07/02/2020

Assisterende legevaktoverlege

 • Kristiansand kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST:  21.02.2020

Assisterende legevaktoverlege
Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester, Kristiansand kommune

Kristiansand legevakt dekker befolkningens behov for legevakttjenester i 7 kommuner.   Legevakten er i endring i forbindelse med kommunesammenslåing og vi ansetter nå flere leger.
Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig. Kristiansand legevakt vil ha to lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon ligger på Tangvall i Søgne. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene.   Normal arbeidstid som legevaktlege vil være dag/aften/natt og helg. På helg er arbeidstiden inntil 12 timer med arbeid 14-15 helger i året.    Vi lyser ut 1 x 100 % stilling fast, hvorav 50% av stillingen inneholder faglig og administrativt arbeid.  Vi er også åpne for andre stillingsprosenter. Vi ønsker å ansette lege med spesialisering innen allmennmedisin eller annen relevant spesialisering.    

Arbeidsoppgaver

Stillingen er todelt:

Klinisk del:

 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser med ambulanse eller egen legevaktbil.
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå pasienter innlagt på ØHD.
 • Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger
 • Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskrift.

Administrativ del:

 • Ansvar for, og deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD 
 • Stedfortrederfunksjon for legevaktoverlege.
 • Saksbehandling, klagebehandling og fagutvikling.
 • Delta i utviklingsprosjekter
 • Spesialist i allmennmedisin kan få veiledning og supervisjon for leger under utdanning.
  Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver da legevakten er i endring

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon.
 • Norsk LIS1 eller tilsvarende må være gjennomført
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen".
 • Søker må ha god fremstillingsevne på Norsk, skriftlig og muntlig
 • Søker må ha gyldig norsk førerkort. Kopi må vedlegges søknad.
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel. 
 • Erfaring fra allmennmedisin og sykehjem vektlegges.  
 • Ønskelig med erfaring innen simuleringstrening
 • Søker må kunne fremvise politiattest av nyere dato.
 • Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel
 • Spesialitet i allmennmedisin eller spesialitet i akutt- og mottaksmedisin vil være ønskelig. Kompetanse fra andre spesialistutdanninger kan vurderes, f. eks. ortoped, barnelege, anestesilege.
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt og vi ser etter en person som:  
 • Er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå.
 • Er positiv, omgjengelig og som trives både med å arbeide selvstendig og tett sammen med kolleger.
 • Er nøyaktig, ryddig og faglig orientert, og trives i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon.
 • Kan arbeide på alle tider av døgnet- også nattevakter.
 • Er effektiv, og har evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Har evne til å jobbe i team og tverrfaglig.
 • Er selvstendig.
 • Har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende.

Kontaktperson:

Liv Solveig Torsøe
Enhetsleder
91141250

Ansettelsesform

Fast

Søk nå