13/01/2020

Kommuneoverlege

 • Alta kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.01.2020

Om stillingen

Er du offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og har jobbet innenfor yrket, men nå søker nye utfordringer? Da har vi et spennende jobbtilbud til deg.

Stillingen som kommuneoverlege er ledig og vi har behov for en ny medisinskfaglig rådgiver. Vi søker deg som evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig, og dermed bidra til Alta kommunes endrings- og utviklingsarbeid. Du må være dedikert, da du får en sentral og viktig jobb i vår kommune, som er i vekst.

Du får ansvaret for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen. Kommunen vurderer å knytte flere fastleger til oppgaver som er underlagt kommuneoverlegen, og disse legene kan inngå i et team i lag med kommuneoverlegen og dekke planlagt fravær som ferie, kurs o.l.


Organisatorisk er stillingen plassert i ledergruppa i tjenesteområdet Helse og Sosial. Kommunalleder i Helse og Sosial vil være nærmeste overordnet, men stillingen forutsetter også tett kontakt med Rådmannen og Kommunestyret. Arbeidssted vil være ved Helsesenteret i Alta kommune.   

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjon
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Delta i kommunens arbeid med folkehelseoversikten
 • Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
 • Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen sammen med Virksomhetsleder for Legetjenesten
 • Leder for samarbeidsutvalget i fastlegeordningen, samt bidra til å strukturere samhandlingen mellom fastlegene og øvrig kommunal virksomhet
 • Overordnet ansvar for kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning, og herunder kontaktperson i samarbeidet med UiT
 • Utøve «Lederrolle» i kompetanseportalen som skal bistå veileder og LIS leger (LIS 1 og LIS 3/ALIS) i deres utdanningsforløp
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse og Beredskapsråd
 • Bidra til at kommunen deltar i forskning og utviklingsarbeid
 • Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljøretta helsevern sammen med Helsekonsulent

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller starter med dette snarlig etter ansettelse
 • Førerkort klasse B
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP

Kontaktpersoner

Gøril Karlsen
Virksomhetsleder Legetjenesten

 Tel: 917 50 865

John Helland
Kommunalleder

Tel: 953 05 062

Søk stillingen

Du kan søke på stillingen ved å bruke vårt elektroniske søknadssjema her.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå