13/01/2020

2-årig Prosjektstilling som Arealplanlegger / Samfunnsplanlegger

  • Ringebu kommune
Arkitekt - Geografi -Landskap Ingeniør - Sivilingeniør Planlegging Samfunnsutvikling

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.02.2020

Brenner du for bærekraftig by- og stedsutvikling?

Ringebu kommune skal revidere reguleringsplan for sentrum, og oppretter en egen prosjektstilling for gjennomføring av analyse- og prosessarbeid. Målet er å sikre en attraktiv og klimavennlig utvikling av Landsbyen Ringebu. Vi ønsker å legge ned et betydelig arbeid i form av analyse, utredninger og medvirkning, og trenger en prosjektmedarbeider med engasjement og kompetanse innen tettstedsutvikling, medvirkning og kreative prosesser. 

Stillingspesifikasjon

I stillingen skal du arbeide med å innhente analyser og grunnlagsdokumenter som grunnarbeid for reguleringsplanprosessen. Deretter vil arbeidet gå over i en formell reguleringsplanprosess. I arbeidet er det viktig at ulike samfunnsgrupper blir involvert og hørt gjennom en bred og kreativ medvirkningsprosess.

Prosjektstillingen vil vare i 2 år og inngå i avdeling for plan, byggesak, kart- og oppmåling.

Kvalifikasjoner

Vi søker en selvstendig prosjektmedarbeider med engasjement for bærekraftig og klimavennlig by- og tettstedsutvikling. Du har kompetanse innenfor arealplanlegging eller samfunnsplanlegging, eller annen relevant høgskole-/universitetsutdanning. Vi legger ellers vekt på at den som ansettes:

  • Har erfaring og kjennskap til kreative prosesser og medvirkning
  • Har prosjekterfaring
  • Har evner til å jobbe både selvstendig og i team
  • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende.

Vi kan tilby:

  • Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til utvikling av Ringebu sentrum
  • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
  • Fleksitidsordning
  • Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP

Stillingen er ledig fra: snarest.

Søknaden merkes "Prosjektstilling sak 20/46".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Ingrid Isumhaugen Olsen
Mobil: 934 50 299

Ansettelsesform

Engasjement, Prosjekt

Søk nå