10/01/2020

Hjemmetjenesten Osen har ledige stillinger som sykepleier, assistent og helsefagarbeider

  • Åmot kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.01.2020

Vil du være med i vårt team? Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter! 

Vi søker etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig i kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og du tar del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. 

Åmot kommune har vilje til vekst som sin visjon. 

Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Da ber vi deg lese videre. 

Som ansatt i Hjemmetjenesten arbeider du i et faglig miljø med varierte pleie- og omsorgsoppgaver. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten. 

Vi ber om at du spesifiserer i søknaden din, hvilken stilling(er) du søker på. 

Ledige stillinger:

Tjenester i hjemmet avd Osen har følgende ledig: 

Sykepleiere - Helsefagarbeidere - Assistenter. 

- 30% fast stilling som sykepleier

- 30% fast stilling som helsefagarbider/assistent 

- 27,46% stilling som helsedagarbeider natt 

​Stillingstype/-prosent   - 30% fast stilling som sykepleier

- 30% fast stilling som helsefagarbider/assistent 

- 27,46% stilling som helsedagarbeider natt 

​Søknadsfrist ​31.01.2020
Arbeidsoppgaver   - ​Medikamenthåndtering etter forskrifter. 
- Tilrettelegge, iverksette og evaluere tiltak rundt den enkelte pasient.
- Assistere og motivere brukeren til mestring av eget liv
- Bidra til et aktivt og faglig utviklende arbeidsmiljø. 
- Tverrfaglig samarbeid. 
- Sikre gode kommunikasjonsrutiner og skriftlig dokumentasjon. - Praktisk bistand   Kvalifikasjoner / egenskaper   Kvalifikasjoner:

- Autorisasjon som sykepleier/helsefagarbeider
- Førerkort klasse B
- Politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd må fremvises ved tiltredelse

​Ønskede kvalifikasjoner:

- Interesse for hverdagsmestring
- Erfaring fra hjemmebaserte tjenester
- Kjennskap til Profil og mobil omsorg
- Velferdsteknologi

Personlige egenskaper:

- ​Strukturert 
- Nytenkende 
- ​​Gode kommunikasjonsegenskaper
- Gode samarbeidsevner
- Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig, være fleksibel og initiativrik. 
- Evne til refleksjon over egen praksis. 
- Er fleksibel og løsningsorientert
- Personlig egnethet vil bli vektlagt​   Vi kan tilby   - Spennende arbeidsoppgaver og jobbhverdag 
- Kunnskapsrike kollegaer 
- Godt arbeidsmiljø 
- En avdeling i utvikling
- Sykepleiere i Åmot Kommune får et funksjonstillegg i 2019 og 2020 på 15 000,- (til sammen 30 000,-) i full stilling.   Annet   Er du sykepleier/helsefagarbeider, trives i en travel arbeidshverdag og brenner for hverdagsmestring til hjemmeboende brukere - da trenger vi deg!   For å møte utfordringene med en stadig økende andel hjemmeboende eldre søker vi etter en sykepleier/helsefagarbeider som i tillegg til å utøve pleie og omsorg til våre pasienter også har evne til å motivere og tilrettelegge for at hjemmeboende brukere skal ta i bruk egne ressurser i hverdagslivets aktiviteter for å kunne bo hjemme lengst mulig. 

Ved ansettelser internt kan andre stillingsbrøker bli ledige.

Vi oppfordrer sykepleierstudenter og assistenter også til å søke.   Tjenester i hjemmet avd Osen trenger også flere tilkallingsvikarer.   Vår ref ​2020/36   ​Søknadsskjema   ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad   Offentlig søkerliste   Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.   Kontaktperson(er) 

​Avdelingsleder Tjenester i hjemmet avd Osen Siw Thingstad tlf 47 47 24 77 siw.thingstad@amot.kommune.no   Fortrinnsrett   I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå