02/12/2019

Sokneprest i Lofoten prosti med særskilt tjenestested Stamsund og Valberg

 • Den norske kirke
Religion

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.01.2019

Lofoten prosti består av soknene Borge, Buksnes, Flakstad, Gimsøy og Strauman, Henningsvær, Hol, Moskenes, Stamsund, Strandlandet, Svolvær, Valberg, og Vågan. Fellesrådene er Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.

Lofoten er eventyrlandet på 67. og 68. breddegrad, med 1227 km2 natur som det ikke finnes maken til noen steder i verden. I Lofoten finner du mange muligheter til å dyrke friluftsliv og ekstremsport. Bylivet kan også nytes, her finnes et rikt café- og restauranttilbud. Er du interessert i kunst og kultur, frister kommunene med festivaler for kunst og musikk, mange gallerier og generelt godt kulturliv.
Folkekirken står sterkt i Lofoten prosti også i soknene i Stamsund og Valberg. Her er mange kirker i små bygder, kirken vil være der folket er.

Vestvågøy kommuneer et godt sted å bo for små og store. Kommunen har ca. 11 000 innbyggere. Landbruk og fiske er viktigste næringsveier i kommunen, og reiseliv er en bransje i stadig vekst. Andre viktige næringer er handel, samt offentlig og privat tjenesteyting. Det er et velfungerende boligmarked i kommunen, særlig i området Leknes/Gravdal/Fygle/Stamsund.
Lofoten har ca. 24000 innbyggere, 12 sokn og 16 kirker. Her er videregående skoler med et bredt tilbud, kunst- og filmskole og folkehøgskole.

Stamsund og Valberg sokn som soknepresten i hovedsak skal betjene - har til sammen ca. 1450 innbyggere. Sammen med de tre andre soknene i kommunen har de en spennende trosopplæringsplan og plan for diakoni. Det er et satsningsområdet for menighetene å videreutvikle trosopplæringstiltak. Kommunens omsorgsboliger og sykehjem er plassert på Leknes og Fygle. Prestene i kommunen har sammen med diakonene ansvar for jevnlige andakter ved disse.

De to soknene har hver sin kirke. Stamsund kirke er en betongkirke i funkisstil fra 1937 med ca. 500 sitteplasser. Valberg kirke er en langkirke i tre fra 1889 med 300 sitteplasser. Soknepresten har kontor på Vestvågøy kirkekontor på Leknes, sammen med sokneprest og kapellan i Buksnes og Hol, kirkeverge, menighetspedagog, trosopplærer, diakoner, rådgiver, organist og sekretærer. Det er også innredet et lyst og moderne samtalerom i Stamsund kirke.

Vestvågøy fellesrådsområde har kirkeverge i 100% stilling. Kirken i Vestvågøy har egen hjemmeside.

Soknepresten har sete i to menighetsråd, han/hun går inn i de kirkelige handlinger og generelt menighetsarbeid, i samarbeid med øvrige prester i Vestvågøy fellesrådsområde, menighetspedagog, diakon i 50% st. og trosopplærer.
Soknepresten vil inngå i et samarbeid med de øvrige prester i prostiet, ledet av prosten. Prosten innkaller jevnlig til prestemøter og driver i samarbeid med Presteforeningen i prostiet et godt studiearbeid med månedlige studiesamlinger og minimum ett seminar i året. Prestene i Lofoten er en spennende gruppe, som samarbeider godt i gjensidig respekt for forskjellig ståsted.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten i soknet.
 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger etter gjeldende oppsett.
 • Stimulere til et aktivt menighetsliv.
 • Andakter på institusjonene i samarbeid med diakon og kantor.
 • Samarbeid med ulike samarbeidspartnere og institusjoner i nærmiljøet, herunder også skoler og barnehager.
 • Sete i to menighetsråd.
 • Deltakelse i beredskapsordningen i bispedømmet, samt fagdager og andre samlinger i regi av prost og biskop.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol -eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol -profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
 • For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • En kreativ prest med hjerte for folkekirken og evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • En prest som er glad i mennesker og som har evne og vilje til å bli engasjert i andre og til å engasjere og motivere andre.
 • En prest med hjerte for gudstjenesten.
 • En prest som kan bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst.
 • En prest som er lyttende og livsnær i samtaler og forkynnelse.
 • Evne til fleksibilitet og raushet i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Et godt og engasjert miljø i stab, råd og menigheter.
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til faglig utvikling.
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Kontaktinformasjon

Kristine Sandmæl, Prost i Lofoten, 99436315, prost@lofotkatedralen.no 
Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99233246, tl447@kirken.no 

Arbeidssted

8340 Stamsund

Ansettelsesform

Fast

Søk nå