02/12/2019

Sokneprest i Sør-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Brønnøy

 • Den norske kirke
Religion

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.01.2019

Sør-Helgeland prosti består av soknene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Velfjord og Tosen. Prostesetet i prostiet er Brønnøy. Fellesrådene er Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad.

Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for liturgi, kirkemusikk og gøy trosopplæring, og bo på et av Norges vakreste steder?

Da er dette kanskje jobben for deg!

Helgelandskysten er et av Norges vakreste kystområder. Her er det muligheter for fritidsaktiviteter som fiske, padling, båtliv, skisport, rolige turer i fjæra og toppturer. Her er tusenvis av øyer og holmer, høye fjell og <> fjell. Her er det et eventyr å bo for den som liker natur.

Brønnøysund har et variert næringsliv med Brønnøysundregistrene som er en av de sentrale

Brønnøysund har et variert næringsliv med Brønnøysundregistrene som er en av de sentrale arbeidsgiverne. Byen har flyplass og anløpes av hurtigruten. Det er gode lokale og regionale buss-, båt- og jernbaneforbindelser og tre veiforbindelser til E6.

Brønnøy sokn utgjør sammen med Velfjord og Tosen sokn: Brønnøy kirkelige fellesråd. Området tilsvarer Brønnøy kommune med ca. 7800 innbyggere. Om lag 7200 av disse bor i Brønnøy sokn. Derav omtrent 6000 medlemmer i Den norske kirke. Byen og administrasjonssentret Brønnøysund ligger sentralt i soknet, og har den tetteste andelen av befolkningen som ellers er spredt i kommunen. Se forøvrig: Brønnøy kommune.

Brønnøy kirke har nylig blitt renovert, og har et nytt 30 stemmers orgel. I Brønnøy sokn ligger også tre kapeller; på Skogmo, sykehjemmet i Brønnøy og Trælnes. På Tilrem fins det en ruin av en gammel St. Knuts kirke fra 1100- tallet.

I Brønnøy sokn er det forordnet 62 gudstjenester pr. år, ca. 60 dåp, 60 konfirmanter, 5-10 vielser og 60 gravferder. I soknet er det et inkluderende, folkekirkelig liv med fokus på universell utforming, gode trosopplæringstiltak og dyp interesse for liturgi og kirkemusikk. Lokal trosopplæringsplan for Brønnøy er vedtatt. KFUK-KFUM- speiderne har en aktiv gruppe i Brønnøy, og en av enhetene i programmet er <>; en speidergruppe for funksjonshemmede ungdommer og voksne. Speiderenhetene deltar regelmessig i gudstjenester i Brønnøy sokn. Kontorlokalene for Brønnøy kirkelige fellesråd og prestene ligger midt i byen nær kirken. Staben i Brønnøy fellesråd består av kirkeverge, daglig leder i 100% stilling, to organister, to kirketjenere, diakon i 100% stilling samt trosopplærer.

Arbeidsoppgaver

 • Medlem i Brønnøy menighetsråd og Brønnøy kirkelige fellesråd.
 • Soknepresten i Brønnøy er prostens faste stedfortreder(dette kan bli endret dersom prostigrenser endres)
 • Delta i turnus for gudstjenester og kirkelige handlinger i prostiet.
 • Soknepresten har hoved- og koordinasjonsansvar for konfirmasjonsopplegget i soknet.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

 • En inkluderende prest for ulike aldersgrupper og ulike mennesker, som tar hensyn til universell utforming i kirkelivet.
 • Liturgisk kompetanse og trosopplæringskompetanse.
 • Gode lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsevner,fleksibilitet og en god lagspiller.
 • Gode evner til å forkynne og formidle, involvere, utruste, skape kontakt, skape engasjement og inspirere stab og frivillige medarbeidere.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
 • For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Kontaktinformasjon

Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99 23 32 46, tl447@kirken.no 
Olav Rune Ertzeid, prost, 95 43 45 89, Olav.Ertzeid@alstahaug.kommune.no 

Arbeidssted

8900 Brønnøysund

Søk på stillingen:Klikk her

Ansettelsesform

Fast

Søk nå