02/12/2019

Sokneprest i Salten prosti med særskilt tjenestested Beiarn

 • Den norske kirke
Religion

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.01.2020

Vil du være med å videreutvikle det lokale menighetsarbeidet i et sokn som har fokus på trosopplæring og gudstjenesteutvikling?

Som sokneprest i Beiarn vil du gjøre tjeneste i et felleskap hvor den nordnorske folkekirka er godt rotfestet.

Soknet har to kirker i god stand. Beiarn kirke fra 1873 på Moldjord med tre hundre sitteplasser og Høyforsmoen kirke fra 1960 på Tollå med ca hundreogtjue sitteplasser. Ansatte i soknet er kirkeverge/kontorfullmektig i 90% stilling og kirketjener i 50 % stilling. Det er ikke ansatt organist, men frivillige dekker opp tjenesten.

Beiarn sokn er sammenfallende med Beiarn kommune. Kommunen har om lag 1.000 innbyggere og hovednæringen er jord- og skogbruk. Beiarn er en naturskjønn kommune med fjell, elv, fjord og vidde lett tilgjengelig.

Avstander til de nærmeste tettstedene er Rognan, 50 km, Fauske, 84 km og Bodø 110 km.

Salten prosti har et godt og allsidig kollegafellesskap med fokus på å finne nye veier for kirken i Salten, med vekt på faglig utvikling og trivsel i tjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Det er 48 forordnede gudstjenester årlig. Det er i tillegg årlig ca 10 dåp, 15 konfirmanter, 20 begravelser og et par vielser. Soknepresten har andakt på sykehjemmet annenhver torsdag.
 • Kommunen har to skoler med godt samarbeid mellom skole og kirke. Menigheten ønsker å satse på trosopplæring og er godt i gang med planarbeidet som ivaretas av et utvalg på fire hvor soknepresten inngår.
 • Menighetens kontorlokaler ligger like ved kommunehuset på Moldjord og bidrar til god kommunikasjon og nærhet til kommunens administrasjon.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)Cand. theol med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Personlige egenskaper

 • Vi har behov for en allsidig prest med evne til initiativ og samarbeid.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested kan forekomme.
 • Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.
 • Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Kontaktinformasjon

Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99233246
Gunnar Bråthen, Prost i Salten, 48000262

Arbeidssted

Sokneprestkontoret
8110 Moldjord

Om Salten prosti

Salten prosti består av soknene Beiarn, Fauske, Leiranger, Nordfold, Saltdal, Steigen, Sulitjelma, Sørfold, Valnesfjord,og Øvre Saltdal. I prostiet er det følgende fellesråd: Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå