29/11/2019

Rådgiver/seniorrådgiver - rovviltforvaltning

  • Fylkesmannen i Innlandet
Naturvitenskap Naturvern

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.01.2020

Levedyktige rovviltbestander og bærekraftig beitenæring

Fast stilling

Hos Fylkesmannen i Innlandet er det fra 2020 ledig en fast stilling for deg som har lyst til å arbeide med å forvalte den todelte målsettingen om å legge til rette for levedyktige rovviltbestander og ei bærekraftig beitenæring i Hedmark og Oppland.  

Arbeidsppgaver innen rovviltforvaltning

Arbeidet innebærer fortrinnsvis saksbehandling innenfor rovviltforvaltning; skadefellingstillatelser, forebyggende og konfliktdempende tiltak, erstatningsoppgjør og inngå i Fylkesmannens rovviltberedskap. Andre naturforvaltningsoppgaver kan også tilfalle etter behov.

Fylkesmannen søker etter deg som har høyere naturfaglig utdannelse (mastergrad eller tilsvarende). Relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning vil tillegges vekt, og det vil være en fordel med kjennskap til rovviltforvaltning. Kravet til utdanningsgrad kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
  • avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575 eller underdirektør Steinar Fossum på tlf. 61266069.

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå