26/11/2019

Flyoperativ inspektør fixed wing

 • Luftfartstilsynet
Luftfart

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 05.01.2020
ARBEIDSSTED: Bodø, Nordland

Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør fixed wing. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim.

Vi søker en medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger, tilsyn av flyselskaper, baser, ruteinspeksjoner og godkjenning av operative ledere. I tillegg til saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter, oppfølging av driftsforstyrrelser, ulykker og hendelser og delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig.

Luftfartstilsynets nye medarbeider vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.
Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger, tilsyn av flyselskaper, baser, ruteinspeksjoner og godkjenning av operative ledere
 • Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter
 • Oppfølging av driftsforstyrrelser, ulykker og hendelser
 • Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig

Kvalifikasjoner

 • Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/A evt. CPL
 • Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfart. For søkere med kortere flygererfaring kan annen operativ erfaring relatert til fagområdet bli vurdert 
 • Erfaring som fartøysjef på fly i kategorien "tung (sivil) luftfart" vil bli foretrukket
 • Erfaring fra airline management samt TRI/TRE rating er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket. Søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket.
 • Kompetanse eller godkjenninger innen management system, kvalitetsrevisjon eller risikostyring, long-haul/ETOPS, CRM Trainer, eller erfaring fra kortbaneoperasjoner vil bli vektlagt
 • Gode IKT kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk 

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig 
 • Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten 
 • Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert 
 • Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt 
 • Være kontaktskapende og god til å samarbeide 
 • Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte 
 • Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer 
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt 

Vi tilbyr

 • Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten
 • Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 640.200 - 723.200,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere
 • Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
 • Parkeringsgarasje
 • Kantine
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.
Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.

Kontaktinformasjon

Tove Skogheim
Seksjonssjef Flyoperativ
+4745139009
tsk@caa.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå