20/11/2019

Rådgiver ved Avdeling for inntak og elevtjenester

 • Vest-Agder fylkeskommune
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.12.2019

Vi søker rådgiver til vår avdeling for Inntak og elevtjenester. Fra 01.01.2020 er avdeling for Inntak og elevtjenester en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for Utdanning.

Inntak og elevtjenester har ansvar for utarbeidelse av tilbudsstruktur for de videregående skolene, inntak av elever til videregående opplæring, koordinering og ledelse av utviklingsprosesser i elevtjenesten, superbrukerfunksjon for skoleadministrative system Vigo samt skoleeiers rapporteringer. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra inn i fylkeskommunens arbeid mot å øke gjennomføringen av videregående opplæring og bedre levekårene på Agder
 • Inngå i team som jobber med utvikling av oppfølgingstjenesten i Agder
 • Veiledning og kvalitetssikring av oppfølgingstjenesten i Agder
 • Saksbehandling knyttet til innsøking og inntak
 • Følge opp fagsystem Vigo OT
 • Statistikk og rapportering

Kvalifikasjoner:

 • 4-års universitets- eller høyskoleutdanning
 • Kjennskap til videregående opplæring eller oppfølgingstjenesten er ønskelig, men ikke avgjørende

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å jobbe med mange, ulike og varierte oppgaver samtidig
 • Du er brukerorientert og serviceinnstilt
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har gode digitale ferdigheter og er lærevillig
 • Du er ryddig og strukturert og har en systematisk arbeidsform
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og saksbehandlingsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens fylkeskommune
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

Kontaktinfo:

Anne Synnøve Juel Sundsteigen
Prosjektleder inntak og dimensjonering Agder
95849005
AnneSynnoveJuel.Sundsteigen@vaf.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå