20/11/2019

Økonomirådgiver / Controller

 • Vest-Agder fylkeskommune
Administrasjon - Økonomi

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 10.12.2019

Avdeling for virksomhetsstyring i Agder fylkeskommune har ledig fast stilling som økonomirådgiver/controller med tiltredelse 1. januar 2020.

Avdelingen er blant annet tillagt overordnet ansvar for porteføljestyring og økonomisk rapportering av investeringsprosjekter. I tillegg har avdelingen fått tillagt overordnet ansvar for virksomhetsstyring, implementere og oppfølging av eierstrategier, følge opp vedtatt finansstrategi, samt sikre et godt kvalitetsarbeid i alle ledd i fylkeskommunen.

Den som ansettes vil i etableringen av den nye fylkeskommunen bidra aktivt i etablering av kvalitetssystemer og gode
arbeidsprosesser. I løpende drift vil vedkommende få medansvar for investeringsprosjekter innenfor skolesektoren, men også bidra innenfor avdelingens øvrige tjenesteområder og søkernes egne preferanser. Arbeidet kan til tider være hektisk, og det vil kreve samarbeid på tvers av fag-/tjenesteområder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i oppbygging av kvalitetssystemer, roller og tilgangssystemer
 • Delta i alle faser i tildelte byggeprosjekter -  fra oppstart til evaluering
 • Bistå i utarbeiding av kalkyle/prognoser og løpende styringsdata overfor prosjektledelsen
 • Bistå i den interne administrative rapporteringen, samt overfor politisk nivå
 • Eierskapsoppfølging
 • Løpende forbedringsarbeid
 • Noe reiseaktivitet må kunne påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk/revisjonsutdannelse, fortrinnsvis masternivå
 • Erfaring fra internrevisjon og virksomhetsstyring
 • Erfaring i bruk økonomisystemer og Excel
 • Erfaring med prosjektoppfølging og prosjektrapportering
 • Erfaring fra kontinuerlig forbedringsarbeid (LEAN)
 • God systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og nøyaktig
 • Ansvarlig og handlekraftig  
 • Serviceorientert og tillitsskapende 
 • Trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Proaktiv og lærevillig, åpen og engasjert
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Har lyst og mulighet til å stå på i hektiske perioder
 • Positiv innstilling og godt humør

Vi tilbyr:

 • Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt sosialt fellesskap i et høyt kompetent arbeidsmiljø
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP

1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.

Kontaktinfo:

Inge Hurv
Fagleder budsjett
90752381
Inge.Hurv@vaf.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå