08/10/2019

HR-rådgiver

  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Personal - HR

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.10.2019

Om stillingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark søker etter en dyktig medarbeider som kan bidra innenfor fagfeltet for HR.

Stillingen er plassert i HR- og økonomiavdelingen som har ansvar for HR, lønn, økonomi og servicesenter. Vi er 19 ansatte i avdelingen fordelt på kontorsted Vadsø og Tromsø.

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Vi trenger en HR-medarbeider som kan ta ansvar innenfor ulike områder og som liker å jobbe med både store og vanskelige problemstillinger og enklere driftsoppgaver.

Oppgavene varierer utfra behov, men hovedansvaret ditt blir blant annet rekruttering, HMS- og IA-oppfølging, videreutvikling og effektivisering av av interne rutiner og prosesser og ansvar for å rapportere og analysere HR-statistikk. Du skal også behandle søknader ut fra interne rutiner og statens lov- og avtaleverk og du får et særlig ansvar innenfor vårt lønns- og personalsystem - SAP.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for denne stillingen, må du ha relevant mastergrad og erfaring med personaloppgaver og god kunnskap om statlig lov- og avtaleverk. Hvis du kan vise til lang og relevant erfaring innen HR- og personalområdet og god kunnskap innen relevant statlig lov- og avtaleverk, kan vi fravike kravet om mastergrad. Utdanningskravet er da relevant bachelorgrad.

Som HR-medarbeider hos oss må du være serviceinnstilt og ha meget gode samarbeidsevner. Du må være løsningsorientert, selvgående og kunne ta ansvar og initiativ når det er nødvendig. Vi jobber ofte opp mot tidsfrister og derfor er det viktig for oss at du kan strukturere oppgavene slik at jobben blir gjort i tide. Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, og det er et pluss hvis du er kjent med våre IKT-verktøy som for eksempel Ephorte, SAP, Contempus, Simployer og Jobbnorge.

Vi tilbyr:

En spennende jobb med utfordringer innen alt fra driftsoppgaver til utviklingsoppgaver. Du får jobbe tett med fire andre HR-medarbeidere som har høy fagkompetanse og godt humør.

Rådgiverkode 1434 med årslønn 479 600,- kroner til 552 800,- kroner (tilsvarende lønnstrinn 54-62) brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. 

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette stillingen for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no

Nærmere opplysninger om stillingen får du av HR- og økonomidirektør Katrine Storeheier på telefon 77 64 20 58, og assisterende HR- og økonomidirektør Anita Ballo på telefon       78 95 03 52.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se også vår Facebookside.

Les mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå