08/10/2019

Vi søker tre engasjerte rådgivere/seniorrådgivere

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 21.10.2019

Opptatt av utvikling i skolen? 

Vil du bli vår nye kollega?

Oppvekst - og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene.

Nå ønsker vi oss tre nye kolleger (rådgivere/seniorrådgivere) på skoleseksjonen. Vi har to stillinger ledig i Vadsø og en stilling ledig i Tromsø. Stillingene er faste.

Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo, gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar.

Våre oppgaver

Våre oppgaver er varierte og omfattende. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø.

Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. 

Vi bidrar til kompetanseutvikling for grunnopplæringen og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgaver knyttet til kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. 

Vi samarbeider med nasjonale skolemyndigheter, kommunene, fylkeskommunene, universitet, høgskoler og andre. Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. 

Dine oppgaver

Arbeidsoppgavene for disse tre stillingene er: 

 • informasjon og veiledning rettet mot skolesektoren og samarbeidspartnere
 • veiledning, tilsyn og klagebehandling tilknyttet opplæringsloven
 • følge opp håndhevingsordningen (elevenes pyskososiale skolemiljø)
 • følge opp eksamen og prøvefeltet
 • følge opp nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
 • kompetanseutvikling for grunnopplæringen 

Du må også regne med å få nye og andre oppgaver.

Det blir en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter utviklingsorienterte medarbeidere.

For å bli vurdert for stillingene må du:

 • ha pedagogisk utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Har du bachelor og lang erfaring fra skoleverket, kan det veie opp for kravet om master
 • ha erfaring fra utdanningssektoren
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • ha erfaring med å snakke med barn og unge
 • være vant til å bruke digitale verktøy
 • være strukturert og effektiv
 • kunne jobbe selvstendig og i team

Vi ønsker at du:

 • har kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning       
 • har erfaring med å jobbe i nettverk
 • er god på å veilede
 • har erfaring med å analysere data

En av stillingene får oppgaver knyttet til videregående opplæring og det er positivt om du har kjennskap til det. 

Vi ønsker at det for en av stillingene er søkere som behersker samisk.

Personlig egnethet blir vektlagt og vi tar hensyn til hvordan din kompetanse og erfaring utfyller resten av avdelingen.

For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra utdanningssektoren.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. 

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, byliv og et godt kulturtilbud både i Tromsø og Vadsø.

Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Prøvetiden er på 6 måneder.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. I søknaden må det komme tydelig frem om du søker på stillingene i Vadsø, stillingen i Tromsø, eller om du søker på begge kontorsteder.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05  59 / 932 84 235 eller leder for skoleeksjonen i Tromsø Eivind Bratsberg telefon 77 64 22 60 / 952 07 926.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se vår Facebookside for videoer og bilder. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre
avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå