06/08/2019

Rådgiver/ seniorrådgiver landbruk

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Landbruk - Skogbruk - Fiske Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.08.2019

Er du interessert i utvikling, forvaltning og formidling innen landbruksområdet? Vi søker: 

Rådgiver/seniorrådgiver landbruk

Om stillingen/Arbeidsoppgaver

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Landbruksavdelinga er et kompetansesenter på landbruksområdet og driver veiledning og rådgivning knyttet til forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver.

Dette gjør vi:

 • forvalter og kontrollerer tilskudd
 • er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet
 • bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene
 • bidrar til å løse klimautfordringer
 • bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene 

Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket.

Kvalifikasjonskrav

Du må :

 • ha mastergrad, fortrinnsvis innen landbruk eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder
 • skrive og snakke norsk godt
 • ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy
 • kunne jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt

Vi ønsker at du har:

 • relevant erfaring fra landbruk og kompetanse innen plantefag
 • erfaring fra offentlig virksomhet

Vi tilbyr

Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur.

Prøvetiden er 6 måneder.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079, seniorrådgiver Marianne Vileid Uleberg på telefon 77 64 21 20 frem til 15.08. eller landbruksdirektør Berit Nergård Nyre på telefon 77 64 21 10 fra 16.08.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se også vår Facebookside.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå