06/08/2019

Seniorkonsulent - jusstudent

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.08.2019

Student og interessert i helsejus? Vi søker:

Seniorkonsulent - jusstudent

Om stillingen

Vi søker etter en jusstudent med interesse og engasjement for helsejus.

Dine arbeidsoppgaver blir enklere saksbehandling, som å besvare innsynsbegjæringer, oversendelser til andre offentlige myndigheter og andre oppgaver.  Du får opplæring. 

Engasjementet er på 30 % og tilhører seksjon for helse og omsorg. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse. Kontorsted er på fylkeshuset i Tromsø. Arbeidstiden kan tilpasses studiesituasjonen etter avtale.

Fylkesmannen jobber for alle innbyggerne i Troms og Finnmark, uavhengig av deres helsesituasjon og behov. Fylkesmannens helse- og sosialavdeling har ansvar for å føre tilsyn med tjenester som dekker hele livsløpet. Våre innbyggere har rett til tjenester fra de er i mors liv og til livets slutt.

Vi som jobber i helse- og sosialavdelingen er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og flere erfarne jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men vi har mye moro sammen.

Kvalifikasjonskrav

Du må:

 • være ferdig med andre året på master i rettsvitenskap 
 • beherske norsk språk både muntlig og skriftlig
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kunne jobbe selvstendig og målrettet
 • ønske og kunne jobbe tverrfaglig

Vi ønsker at du har:

 • erfaring fra helsetjenesten

Vi tilbyr

Lønn som seniorkonsulent i kode 1363, 443 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse. 

Hyggelige kolleger, gode diskusjoner og  kontakt med andre fagmiljøer.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Helse- og sosialavdelingen ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie.

Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.

Viktige oppgaver:

 • Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark
 • Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Behandle klager og føre tilsyn
 • Bidra til samordning innad i helsetjenesten

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå