02/08/2019

Rådgiver / seniorrådgiver landbruksbasert næringsutvikling

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Landbruk - Skogbruk - Fiske Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 22.08.2019

Vil du være med på å bidra til bærekraftig og fremtidsretta landbruk?

Om stillingen/Arbeidsoppgaver

Landbruksavdelinga jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har.

Dette gjør vi:

 • forvalter og kontrollerer tilskudd
 • er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet
 • bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene
 • bidrar til å løse klimautfordringer
 • bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene 

Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket. 

Vi har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor landbruksbasert næringsutvikling.

Den vi ansetter får i hovedsak oppgaver knyttet til utviklingsarbeid innenfor landbruk og bygdenæringer og forvaltningsoppgaver innenfor avdelingas ansvarsomåder. Viktige arbeidsoppgaver er "Inn på tunet"/"Ut på vidda" og Grønt reiseliv.

Kontorsted for denne stillinga er Vadsø.

Arbeidsdagen består av saksbehandling, deltakelse i interne og eksterne prosjekter og faggrupper, veiledning, oppfølging av kommunene og samarbeid med fagmiljøet internt og eksternt.

Landbruksforvaltningen er i stadig endring og du må ha en fleksibel holdning til nye arbeidsoppgaver. Du kan få oppgaver innen tilskuddsforvaltning, landbruksforvaltning og plan- og strategiarbeid etter avdelingens behov og din kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

Du må:

 • ha relevant mastergrad, gjerne innen landbruksfag eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder
 • skrive og snakke norsk godt
 • at du har gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy
 • at du jobber selvstendig, målrettet og effektivt

Vi ønsker: 

 • at du har erfaring med prosjektarbeid, næringsutvikling og/eller offentlig forvaltning
 • at du tar initiativ, er strukturert og har gode samarbeidsevner
 • at du er utadvent, engasjert og kreativ

Vi tilbyr

Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Prøvetiden er 6 måneder.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079 eller seniorrådgiver Karianne Holm-Varsi på telefon 78 95 05 70.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se også vår Facebookside. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå