12/07/2019

To-års engasjement som assisterende fylkeslege

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 04.08.2019

Om stillingen

Vi søker en assisterende fylkeslege som vil bidra til å forbedre helsetjenestene og folkehelsen i den mest spennende delen av Norge. Stillingen er et to-års engasjement som assisterende fylkeslege i Helse- og sosialavdelingen. Avdelingen ledes av Fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie.

Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og tverrprofesjonelt og du må like å jobbe i team. Den medisinskfaglige kompetansen inngår i mange samarbeidsrelasjoner i og utenfor embetet.

Engasjementet er tidsavgrenset til to år, og er spesielt rettet inn mot saksbehandling knyttet til hendelsesbasert tilsyn og rettighetsklager. Øvrige arbeidsoppgaver knyttet til avdelingens oppdrag kan også påregnes.

Jobben innebærer noe reising - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på.

Kontorsted for denne stillingen er Vadsø.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • medisinsk embetseksamen
 • autorisasjon som lege
 • bred og relevant erfaring
 • gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • god formidlingsevne
 • evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

I tillegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har:

 • spesialitet i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin, men også andre spesialiteter er aktuelle

Vi tilbyr

Lønn som assisterende fylkeslege i stillingskode 0774. Årslønn fra 820 000 kroner til 975 000 kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder helse- og omsorgsseksjonen, Aina Olsen på telefon 78 95 03 48.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for videoer og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Helse- og sosialavdelingen arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Våre viktigste oppgaver er å:

 • sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark
 • trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • behandle klager og føre tilsyn
 • bidra til samordning innad i helsetjenesten

Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå