01/07/2019

Reindriftsrådgiver og reindriftsjurist

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Planlegging

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.07.2019

Om stillingen/arbeidsoppgaver

Ved Fylkesmannens reindriftsavdeling er det ledig en fast stilling som rådgiver i Kautokeino og en fast stilling som jurist ved et av kontorstedene våre i Finnmark; Vadsø, Karasjok eller Kautokeino. 

Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark har 17 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø, Kautokeino, Karasjok, Andselv og Tromsø. Våre ansatte er jurister, økonomer, natur- og utmarksforvaltere, biologer og praktikere innen reindrift og feltarbeid. Avdelingen ledes av en reindriftsdirektør som har kontor i Vadsø, og seksjonsledere i henholdsvis Karasjok og Kautokeino.

Avdelingen har det regionale forvaltningsansvaret i de tre nordligste reinbeiteområdene i Norge. 

Vi skal bidra til at myndighetene når målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. For å sikre at oppgavene løses på en best mulig måte, har vi etablert faggrupper på tvers av geografi. Vi jobber alle i team med andre fagpersoner på flere kontorsteder. Skype er vårt viktigste verktøy for møter både internt i embetet og med andre. Begge stillingene innebærer noe reising.

Om stillingene

Reindriftsrådgiveren skal hovedsakelig jobbe med:

 • Veiledning og oppfølging av reindriftens bruksregler og distriktsplaner
 • Tilskuddsforvaltning
 • Beredskap i reindriften
 • Næringsutvikling og andre utviklingsrelaterte oppgaver
 • Feltoppdrag

Reindriftsjuristen skal hovedsakelig jobbe med:

 • Juridisk rådgivning og saksbehandling av komplekse forvaltningssaker
 • Veiledning av næringsutøvere
 • Kontroll og oppfølging av ulovlige forhold

Kvalifikasjonskrav

Faglige krav for reindriftsrådgiveren:

 • Minimum bachelorgrad i naturforvaltning, utmarksforvaltning eller planlegging/samfunnsfag, men vi foretrekker søkere med mastergrad
 • Kunne nordsamisk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B, BE, S

Faglige krav for reindriftsjuristen:

 • Juridisk embetseksamen
 • Ha noe kunnskap i nordsamisk eller være villig til å delta på språkkurs eller opplæring

Vi ønsker

Til disse stillingene ønsker vi søkere som har erfaringer med å jobbe i team, gjerne på tvers av faglig bakgrunn. Vi ønsker også søkere med evne til å kommunisere og samhandle med forskjellige aktører. I tillegg vektlegger vi kjennskap til samisk reindrift og kultur, samiske reinmerker og erfaring fra offentlig forvaltning. Erfaring med og/eller kunnskaper om mekling og konflikthåndtering er en fordel i begge stillingene. Skriv gjerne i søknaden om du ønsker deg et av følgende kontorsted: Karasjok, Kautokeino eller Vadsø.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Utfordrende og komplekse arbeidsoppgaver innen et spennende fagområde. Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner med dine teamkolleger.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.

Vill og vakker Finnmarksnatur.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Alle kvalifiserte søkere får tilsendt en oppgave. Du må løse oppgaven for å komme videre til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller fungerende seksjonsleder Kurt Sara på telefon 78 48 46 09 / 476 000 44.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovens § 25.2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Du blir imidlertid varslet hvis ditt ønske om reservasjon ikke tas til følge.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå