27/06/2019

Førstekonsulent/rådgiver - fiskebiologi

 • Fylkesmannen i Innlandet
Biologi - Kjemi Landbruk - Skogbruk - Fiske

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.07.2019

Feltarbeid, fiskeforvaltning og ferskvannsbiologi

Prosjektstilling ut 2021

Fylkesmannen i Innlandet har ledig et engasjement i prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland». Engasjementet gjelder ut inneværende prosjektperiode til og med 2021, men kan forlenges forutsatt videreføring og finansiering. 

Stillingen er plassert i enhet for vannforvaltning og forurensning i virksomhetsområdet miljø, landbruk og næringsutvikling. Enheten har ca. 15 ansatte med høy fagkompetanse, og vi jobber i hovedsak med forurensning, vannressurs- og fiskeforvaltning.

Om prosjektet

Fylkesmannen i Innlandet har sammen med vassdragsregulantene i Oppland prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland». Prosjektets hovedoppgave er å gjennomføre fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Prosjektet har to tilsatte, en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. Den utlyste stillingen gjelder som prosjektmedarbeider. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til gjennomføring av fiskebiologiske undersøkelser og fisketiltak, veiledning av lokale fiskerettshavere og fiskerforeninger. Stillingen innebærer en god del feltarbeid, som vil medføre reiser over flere dagers varighet.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker at du har:

 • Høyere utdanning innen fiskebiologi/ferskvannsbiologi
 • Erfaring med gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelser
 • Gode ferdigheter med bruk av databaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide målrettet og være resultatorientert

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
 • Nødvendig veiledning og oppfølging innen fagfeltet.
 • Avlønning som førstekonsulent stillingskode 1408 eller rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 450 000-540 000 avhengig av søkers kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Opplysninger om stillingen gis av seniorrådgiver Ola Hegge tlf. 61 26 60 61, eller avdelingsdirektør Tore Pedersen tlf. 61 26 60 52.

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet 

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig. Denne stillingen krever feltarbeid, og søkere må førerkort/disponere egen bil.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Prosjekt

Søk nå