19/06/2019

Førstebibliotekar / Universitetsbibliotekar

 • Nord universitet
Høgskole - Universitet Kultur - Bibliotek - Museum

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 02.07.2019

Om stillingen

Det er ledig 100 % stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder, og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig.  Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest.

Studiested Bodø har vel 600 ansatte og vel 5400 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

 • Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser.
 • Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving.
 • Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt.
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter.
 • Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester.
 • Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste.
 • Bidra og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning: fortrinnsvis på ph.d.-nivå, minimum fullført mastergrad eller tilsvarende. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning anses som en fordel, men er ikke en betingelse.
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier.
 • God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling.
 • Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering.
 • Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Engasjement og evne til å ta initiativ.
 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister.
 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post anders.moe@nord.no, eller fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75517596, e-post: heidi.lisa.pedersen@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.07.2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30077097

Søknadsfrist: 02.07.2019

Ansettelsesform

Fast

Søk nå