13/06/2019

Rådgiver / seniorrådgiver - Prosjektstilling - "Økt kompetanse i NAV"

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Helse - Sosial - Omsorg Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 07.07.2019

Om stillingen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal i samarbeid med NAV utvikle effektive strukturer for økt kompetanse på NAV-kontorene. Til denne jobben søker vi derfor en erfaren rådgiver/seniorrådgiver med interesse og engasjement for dette. Prosjektstillingen har varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse.

Prosjektet "Økt kompetanse" skal sette kompetanse og kunnskapsutvikling i system og jobbe for at NAVs medarbeidere har de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser.

Sammen med fire NAV-fylker og fylkesmennene i Trøndelag, Vest-Viken, Vestland, og Troms og Finnmark, legges retningen for hvordan NAV skal jobbe med kompetanse - fra praktiske tilltak til beskrivelse av roller og ansvar.

Prosjektstillingen kombineres med andre arbeidsoppgaver på helse- og sosialavdelingens sosial- og familieseksjon. Seksjonen har ansvar for å behandle klagesaker knyttet til sosiale tjenester og utviklingsoppgaver. 

I sosial- og familieseksjonen jobber saksbehandlerne tverrfaglig. Vi har bakgrunn som blant annet sosialarbeidere og jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men har mye artig ilag i seksjonen. 

Denne stillingen har kontor i Vadsø. 

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du:

 • ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagog eller annen pedagogisk utdanning
 • ha lang relevant erfaring
 • ha gode samarbeidsevner
 • ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre
 • beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du:

 • ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning
 • ha gode samarbeidsevner
 • ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt
 • ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre
 • beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Vi ønsker at du:

 • har master i sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller andre relevante fag
 • har erfaring fra sosialtjenesten i NAV eller andre relevante deler av NAV
 • har erfaring med opplæring og veiledning av andre

Vi tilbyr

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen.

Kommer du langveisfra, kan fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Anita Wahl Nilsen på telefon 78 95 03 51 / 92 40 30 51 eller på e-post: fmfiawni@fylkesmannen.no, eller assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid på telefon 77 64 21 68 / 913 69 001.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for videoer og bilder.

Den statllige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentligjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du blir imdlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Helse- og sosailavdelingen ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie.

Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.

Viktige oppgaver:

 • Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark
 • Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Behandle klager og føre tilsyn
 • Bidra til samordning innad i helsetjenesten

Nøkkelord: fmtf banner

Ansettelsesform

Prosjekt

Søk nå