04/06/2019

Rådgiver / seniorrådgiver, enhet for kommunal og regional samordning

  • Fylkesmannen i Innlandet
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 17.06.2019

Er du økonom og har kjennskap til KOSTRA? 

Fast stilling

Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling i enhet for kommunal og regional samordning.

Stillingens ansvarsområder

Enheten vår har arbeidsoppgaver innenfor områder som kommuneøkonomi, plan og kommunal fornying. Vi har også et ansvar for samordning av dialogen og samarbeidet med kommunene, både internt og med andre regionale aktører.

Kvalifikasjoner  og arbeidsoppgaver

Vi er i dag et team på fem ansatte med bred tverrfaglig kompetanse, som vi ønsker å styrke med deg som har:

•    Høyere utdanning innen økonomi
•    Statistikk- og analysekompetanse
•    God kjennskap til KOSTRA
•    God kjennskap til kommunal og statlig forvaltning
•    God muntlig og skriftlig formidlingsevne, gjerne med prosessveiledererfaring

Du vil i stor grad få mulighet til å påvirke måten vi jobber på, så det er en fordel om du er av den initiativrike typen med stor gjennomføringsevne. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgavene dine vil være: 
•    Jobbe i team med utviklings, innovasjon- og fornyingsprosjekter rettet mot kommunene
•    Oppfølging og veiledning av kommuner på økonomiområdet
•    Analyse av kommunale budsjetter, økonomiplaner og regnskap
•    Fordeling av skjønnsmidler til kommunene
 

Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
  • avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • fleksibel arbeidstid.

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Trenger du nærmere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med Anne Gunn Sletten (414 66 633) eller Anette Musdalslien (976 57 281)

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå