04/06/2019

Lærer, 70 % fast stilling innen utdanningsprogrammet elektrofag (Vg 2 Dataelektroniker og Vg3 Dataelektronikerfaget), Skarnes vgs

  • Hedmark fylkeskommune
Elektro - Mekanisk - Rør IT Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.06.2019

Stillingsinformasjon

Med forbehold om igangsetting av tilbud har skolen ledig ca. 70 % stilling innenfor utdanningsprogrammet elektrofag på Vg 2 Dataelektroniker og Vg3 Dataelektronikerfaget. Undervisningen vil hovedsaklig være innenfor temaene PC, server og datanettverk.

Vi søker

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum og som er en aktiv pådriver for både læringsmiljø og arbeidsmiljø.

Vi stiller krav om

* god pedagogisk forståelse
* et godt og inkluderende elevsyn
* gode samarbeidsevner 
* bred faglig kompetanse 
* aktiv deltakelse i skolens utviklingsarbeid
* fleksibilitet og endringsvilje
* forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
* gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

* positive elever i et hyggelig læringsmiljø
* gode kollegaer i et godt eablert arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet

Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.Ved undervisning i fengsel må utvidet politattest framvises.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Kontakter

Navn: Hanne Foss
Tittel: Rektor
E-post: hanne.foss@hedmark.org 
Mobil: 97168583
Arbeid: 62966750

Navn: Geir Brattbakken
E-post: geir.brattbakken@hedmark.org 
Mobil: 97031413
Arbeid: 62966711

Ansettelsesform

Fast

Søk nå