04/06/2019

Familieveileder barnevern og Kontaktperson tiltaksteam

 • Nannestad kommune
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 21.06.2019

Familieveileder barnevern - Barnevern 

Nannestad barneverntjeneste er en tjeneste i vekst, og har nå ledig 2 faste 100 % stillinger som familieveiledere. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier. Tjenesten er inndelt i mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam med egne teamleder. De nye stillingene vil tilhøre tiltaksteamet.

Arbeidsoppgaver

 • Tiltaksarbeid etter Lov om barneverntjenester
 • Stillingens primære oppgave er målrettet og metodisk endringsarbeid i familier rettet mot å styrke foreldrekompetanse, samspillskompetanse samt styrke barn og unges ferdigheter på ulike områder.
 • Samarbeid med foreldre, nettverk og øvrige instanser internt og eksternt
 • Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter
 • Rapportskriving og dokumentering
 • Benytte tiltaksplaner som et verktøy i det faglige arbeidet.
 • For å kunne imøtekomme familienes behov vil det kunne påregnes noe ettermiddag og kveldsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis innenfor utdanningene barnevernspedagog, sosionom eller psykologi
 • Det stilles krav til tilleggsutdanning som f.eks. familieterapi, Marte Meo, sped- og småbarn, klinisk videreutdanning m.m.
 • Bred erfaring med endringsarbeid i familier og med barn/unge som har sammensatte behov.
 • Forståelse og erfaring med Kvello modellen
 • Forståelse og erfaring med traumesensitivt arbeid.
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med sertifisering innen COS-P, COS-I, PMTO, Marte Meo e.l.
 • Førerkort klasse B, og disponere egen bil

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig
 • Utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljø
 • Stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Trives med uforutsigbare dager
 • Beslutningsdyktig, kreativ og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid.
 • Evne til helhetlig blikk
 • Være brukerorientert
 • Evne til å tenke nytt
 • Humor
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø
 • Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling
 • God indre struktur og rutiner
 • Ekstern sak- og prosessveiledning, samt jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
 • Vi tilbyr en tjeneste med ambisjoner om kvalitets- og kompetanseutvikling
 • Gode muligheter for kurs og videreutdanning
 • Muligheter til å ta initiativ til nyskapning
 • Fleksibel arbeidstid, hovedsakelig dagtid, men må beregne noe ettermiddag og kveld
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
 • Kantine
 • Utleie av firmahytte
 • Nannestad kommune er en IA-bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Fast arbeidstid etter kl. 17 godtgjøres iht. gjeldende tariffbestemmelser
 • Godkjent politiattest ihht. § 6-10 i Lov om barneverntjenester av nyere dato må fremlegges før tiltredelse
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden
 • Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25

Kontaktinfo:

Tonje Bismo Skogstad
Virksomhetsleder barnevern
47488867 

Kontaktperson tiltaksteam - Barnevern  

Nannestad barneverntjeneste har ledig en 100 % stilling som kontaktperson i tjenestens tiltaksteam fra 01.09.2019

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling hvor oppfølging av iverksatte tiltak vil være hovedfokus. Dette fordrer tett oppfølging og samarbeid med barn/ungdom, familier, nettverk og andre relevante instanser.
 • Det forventes at kontaktperson i tiltaksteamet skal gjennomføre enkelte tiltak på selvstendig grunnlag, blant annet veiledning.

Kvalifikasjoner

 • Barnevernpedagog, sosionom eller annen relevant utdanning
 • Relevant videre-/etterutdanning
 • Erfaring fra arbeid i barneverntjenesten, eller innenfor barnevernfeltet
 • Forståelse og erfaring med Kvello-modellen
 • Kompetanse i bruk av fagsystemet Familia
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et krav
 • God dokumentasjonsevne, samt utvise høy grad av struktur
 • Endring- og løsningsorientert
 • Førerkort klasse B, og disponere egen bil

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som vil bidra til faglig utvikling innenfor ditt team, samt bidra til faglig utvikling generelt ved tjenesten
 • Du liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig
 • Du er løsningsorientert
 • Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet i arbeidet
 • Du har gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer
 • Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling
 • God indre struktur og rutiner
 • Ekstern sak- og prosessveiledning
 • Jevnlig saksgjennomgang og veiledning fra teamleder
 • Et arbeidsmiljø som har kompetanseheving og utvikling i fokus
 • Kantine
 • Tjenestebil til felles bruk
 • Utleie av firmahytte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nannestad kommune er en IA-bedrift
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Godkjent politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden
 • Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25

Kontaktinfo:

Tonje Bismo Skogstad
Virksomhetsleder barnevern
47488867 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå