04/06/2019

Lege 100% fast Skien helsehus

  • Skien kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 18.06.2019

Informasjon om arbeidssted og stilling

Lege 100% stilling ledig ved Skien Helsehus

De spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på
- 7 lindrende senger
- 21 rehabiliteringssenger
- 32 rene korttids-senger
- 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
- 9 øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)

6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et eget vaktteam med leger, for tiden 
med 6-delt vaktordning. Vi har et svært tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og 
deltakelse på internundervisning. Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse 
og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste to årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.

Vi søker engasjert og fleksibel lege som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus.

Arbeidsoppgaver

- Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger)
- Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
- Deltakelse i tverrfaglig team
- Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
- Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
- Delta i den faglige utviklingen av helsehuset. Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
- Deltakelse i vaktordning

Ønsket utdanning og erfaring

- Norsk autorisasjon
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
- Erfaring innen indremedisin, geriatri eller allmennmedisin er en fordel

Personlige egenskaper

- Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
- Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt
- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
- Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode velferdsordninger
- Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen

Andre opplysninger

Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju. 
HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner". 

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Kontakter

Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Overlege Skien Helsehus
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no 
Mobil: 95034829

Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Enhetsleder
E-post: Elisabeth.Westli@skien.kommune.no
Mobil: 95802712

Ansettelsesform

Fast

Søk nå