03/06/2019

Forløpskoordinator

 • Blå Kors Borgestadklinikken
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 15.06.2019

Seksjon for gravide og familier

Vi søker en engasjert og selvstendig medarbeider til rollen som forløpskoordinator ved enhet for familier (100% fast stilling).  Familier som blir henvist og er i målgruppen for behandling hos oss får rett til et pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette er normerte pasientforløp hvor det stilles krav til blant annet kvalitet og forløpstider i forbindelse med inntak, behandling og oppfølging/avslutning, og skal sikre forutsigbarhet, trygghet og brukermedvirkning for våre pasienter. Forløpskoordinator har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Seksjonen har også en forløpskoordinator på enhet for gravide, som du vil samarbeide tett med for å dekke behovet på seksjonen som helhet. 

Om oss:
Seksjon for gravide og familier ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til gravide og familier med små barn, de fleste fra 0 til 1 år. Oppholdstid er individuelt, fra noen måneder og opp til 1 år. Hit kommer pasienter med et avhengighetsforhold til forskjellige typer rusmidler. Avdelingen har totalt 27 plasser, herav 5 plasser øremerket gravide innlagt etter HOL § 10-3.

Vi legger vekt på å gi pasienten behandling for sin avhengighet, og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas. Innhold i behandlingen er miljøterapi, gruppebehandling, parsamtaler og individualsamtaler samt oppfølging fra jordmor, psykolog, familieterapeut og lege.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere behandlingsforløpet fra start til slutt etter gjeldende retningslinjer
 • Tett samarbeid med kommunal barneverntjeneste rundt hver familie
 • Samarbeid med pårørende, kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Delta i tverrfaglig team med behandler, lege, jordmor og miljøterapeuter
 • Veiledning av samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus, psykiatri og barnevern
 • Kjennskap til NAV, barneverntjeneste og hjelpeapparat forøvrig er en fordel
 • Evne til å arbeide strukturert, med god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort kl B er ønskelig
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og at søker trives med teamarbeid.

 
Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
 • Aktivt og krevende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger 

Lønn etter avtale

Tiltredelse: Snarest mulig

 Søknadsfrist: 15.06.19

Spørsmål vedrørende stillingene:

Seksjonsleder Lena larsen tlf: 92089511 
Enhetsleder Ingunn Eikje tlf: 99562866

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå