03/06/2019

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver i planseksjonen

 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Jus Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.06.2019

Er du utdannet jurist med erfaring og engasjement for kommunal og regional planlegging? Har du kompetanse på plan- og bygningsloven?

Ansvarsområde og oppgaver

Vår dyktige kollega skal ha permisjon for å ta doktorgrad og vi søker en engasjert jurist til planseksjonen på vår justis- og kommunalavdeling. Kontorsted er Tromsø og stillingen er fast.

Planseksjonen arbeider med alle planer etter plan- og bygningsloven. Vi skal samordne høringsinnspill fra regionale statsetater og drive offentlig ettersyn av kommunale arealplaner.

Planarbeidet er spennende og vi forventer at søkere trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav.

Fylkesmannsembetet er en kunnskapsbedrift og du skal jobbe tett med dyktige medarbeidere med ulike fagbakgrunner. 

Viktige oppgaver er:

 • saksbehandling
 • rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunene og regional statsforvaltning
 • juridisk veiledning i plan- og bygningsloven internt hos oss og overfor samarbeidspartnere og kommuner
 • saksbehandling/veiledning i reglene om etablering av snøskuterløyper etter motorferdselsloven
 • holde foredrag/kurs
 • tilrettelegge for og bistå fylkesmannen under mekling i innsigelsessaker

Du må regne med en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen som seniorrådgiver må du:

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • ha lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling
 • ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for stillingen som rådgiver må du:

 • ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du:

 • har lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling med god kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning. Spesielt relevante fagområder for stillingen er areal- og samfunnsplanlegging.
 • har godt humør og lyst til å jobbe i team sammen med andre dyktige kollegaer
 • har god formidlingsevne

Vi søker etter en person som utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet, som trives med høyt tempo og som leverer arbeid av god kvalitet.

Som medarbeider hos oss...

..blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer på fire kontorsteder.

Vi er en utviklingsorientert seksjon og du får mulighet til å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden. 

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 472 300,- kroner til 631 700,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon 77 64 20 70/975 83 620 eller leder for planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se vår Facebookside for videoer og bilder. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre
avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå